Radar

Informationen brister till nyanlända tjejer

Skolan bedriver inget uthålligt jämställdhetsarbete varken för nyanlända tjejer eller killar.

Arbetet med att informera nyanlända tjejer och unga kvinnor om deras rättigheter i Sverige brister på flera punkter, enligt en ny rapport. I arbetslivet och framför allt i det offentliga rummet sker diskriminering, negativ särbehandling och öppen rasism.

Kvinna till Kvinnas nya rapport ”Manifest – unga nyanlända kvinnors krav på makthavare” visar att nyanlända tjejer många gånger saknar kunskaper om sina rättigheter i skolan, i vården, när de utsätts för diskriminering och vad som gäller på arbetsmarknaden.

– Vår rapport visar att ett rättighetsarbete riktat mot nyanlända tjejer måste vara tydligt, konkret och börja från grunden, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff i ett pressmeddelande.

I intervjuer framkommer att många av de unga kvinnorna i studien saknar information om flera viktiga samhällsfunktioner, som hur de kan söka vård och hur de kan få hjälp av studievägledare eller vägledning i att söka till exempelvis Komvux. 

Riskerar att utnyttjas på arbetsmarknaden

– Sedan är kunskapen om hur svensk arbetsmarknad fungerar oroväckande låg hos nyanlända tjejer. De riskerar därför att utnyttjas på olika sätt, säger Petra Tötterman Andorff.

Enligt rapporten leder bristen på kunskap om sina rättigheter att många av dessa unga kvinnor inte vågar anmäla rasism, diskriminering och negativ särbehandling, trots att de ofta utsätts för det både på arbetet och offentliga platser.