Radar

”Mycket hög” risk för smittspridning i Sverige

Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm på Region Stockholm, och Taha Alexandersson, Socialstyrelsen, under tisdagens uppdatering.

Folkhälsomyndigheten höjer risken för smittspridning inom Sverige till mycket hög. ”En handfull” personer kan klassas som inhemska fall.
”Vi har identifierat ett par fall där man inte säkert kan säga hur man fått smittan. Det är ett tecken på att vi inte vet hur omfattande spridningen är”, säger biträdande stadsepidemiolog Anders Wallensten.

Över 60 nya fall av coronasmitta har bekräftats i Sverige under dagen. Dessutom vårdas två personer på Karolinska universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning i Huddinge efter att ha blivit smittade av viruset.

Fallen är de första i Sverige där personer tvingats till intensivvård – men sjukhuset vill inte uppge hur allvarligt sjuka personerna är eller kommentera fallen ytterligare.

Under tisdagen fortsätter antalet svenska fall av virussjukdomen att stiga – vilket gör att Folkhälsomyndigheten nu höjer risken för smittspridning i Sverige till mycket hög. Risken för importfall är också fortsättningsvis mycket hög.

Vet inte omfattningen

Folkhälsomyndigheten bedömer att de fall, där man inte kan säga hur personen smittats, är ett tecken på att man inte vet hur omfattande spridningen är.

– Det gäller uppemot en handfull personer som vi kan klassa som inhemska fall. Kanske färre än tio, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Riskhöjningen innebär också ytterligare åtgärder. Myndigheten uppmanar sjuka att begränsa sina sociala kontakter och det förs i nuläget en dialog med regeringen vad gäller större evenemang.

– Men evenemangen måste bedömas utifrån sina egna unika förutsättningar, säger Johan Carlson.

Ny strategi

Smittskydd Stockholm kommer också att ändra sin strategi efter att Sverige ser ut att ha fått sina två första konstaterade fall av inhemsk spridning av coronaviruset.

– Vår smittspårning kommer att inrikta sig på de som är svårast sjuka och fånga upp fall tidigt för att försöka undvika att man i vården utsätter andra för smitta, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Antal fall i Sverige

Sammanlagt har 326 personer i Sverige bekräftats smittade av coronaviruset:

207 personer i Region Stockholm
33 personer i Västra Götaland
25 personer i Region Skåne
21 personer i Region Värmland
10 personer i Region Jönköping
9 personer i Region Uppsala
6 personer i Region Halland
5 personer i Region Västerbotten
5 personer i Region Örebro län
2 personer i Region Gävleborg
1 person i Region Sörmland
1 person i Region Norrbotten
1 person i Region Östergötland

Uppdaterad klockan 12:30 den 10 mars 2020.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.