Radar

Ekobönder: ”Ge miljöersättning till all vallodling!”

Här skördas gräs från vallodling för ensilering.

Sverige är det enda landet i EU som inte ersätter odling av ekovall fullt ut. Det kan innebära att en ekobonde förlorar upp till 1500 kronor per hektar jämfört med en ekobonde i till exempel Tyskland.

Vallen är Sveriges största gröda och odlas på cirka 45 procent av åkermarken, enligt Jordbruksverket. Det används framförallt till foder av idisslare och hästar. Odlingen kan också användas för jordförbättring.

– I tider av klimatkris måste politiker styra ersättningarna så att lantbrukarna premieras att göra rätt. Vall är det enskilt bästa sättet att öka mullhalten i jorden och lagra in kol. Att odla vall är avgörande för att minska lantbrukets negativa klimatpåverkan, säger Anders Lunneryd, ordförande i Ekologiska Lantbrukarna i ett pressmeddelande.

Nu kräver ekobönderna ersättning för all vallodling. I ett uttalande från Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma i Tällberg, Dalarna, kräver föreningen att det ska gå att söka miljöersättning för ekologisk vallodling i CAP, EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik.

– Att det saknas en renodlad ersättning för att odla vall, oavsett om du har djur eller inte på din gård, är en tydlig konkurrensnackdel för svenska ekobönder. Därför kräver vi ersättning för all vall som ekobönderna odlar, säger Anders Lunneryd.