Radar

Blekinges ekar får nytt liv

Ekbacke om våren.

Precis som människor blir de äldre, ekarna. Nu får de hjälp på traven att yngla av sig, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Länsstyrelsen planterar under våren ut upp emot 200 ekplantor på utvalda ställen i länet för att föryngra medelåldern bland ekarna.

– Vi har många fantastisk gamla ekar, men det kommer att saknas yngre generationer om vi inte hjälper till att plantera. Vi gör det för framtiden, så att de här ovanliga arterna ska finnas kvar, säger Jonas Warhammar på länsstyrelsen till tidningen.

Arbetet finansieras delvis av EU och är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Östergötland och Linköpings kommun. Målet är att restaurera igenväxta ekmarker och öka biologisk mångfald.