Radar

Biologisk mångfald i fokus för hållbarhetspris

En av finalisterna till årets pris är Dr.

Biologisk mångfald är årets tema för hållbarhetspriset Win Win Gothenburg Sustainability Award, som sedan 2000 har uppmärksammat framstående insatser över hela världen till förmån för människan och planeten.

De fem finalister som har chans att vinna årets prissumma på en miljon kronor, är alla individer och organisationer som bidragit till att uppmärksamma eller främja den biologiska mångfalden.

– Jordens biologiska mångfald är av avgörande betydelse för vår existens. Trots denna insikt bland forskare har frågan en tendens att falla mellan politiska stolar, säger juryordförande Emma Dalväg i ett pressmeddelande.

Hon motiverar också valet av biologisk mångfald som årets tema med att det är starkt sammankopplat med andra mer uppmärksammade frågor, som till exempel klimatförändringarna.

Årets vinnare av Win Win Gothenburg Sustainability Award kommer att presenteras på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

De fem finalisterna som kan vinna priset:

1. Lübeckmodellen är en skogsbruksmetod där den odlade skog ska vara så lik den naturliga skogen som möjligt, och där man avverkar skog genom plockhuggning istället för att kalhugga. Juryn utser Lübeckmodellen till finalist för att den är ett konkret exempel på hur skog kan brukas på ett sätt som skyddar och bevarar skogens naturliga processer och den biologiska mångfalden, samtidigt som kommersiellt skogsbruk kan bedrivas.
2. Den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) är ett mellanstatligt organ som sammanställer och förser beslutsfattare med kunskap om världens biologiska mångfald och dess tillstånd. Juryn utser IPBES till finalist för deras avgörande roll i att kommunicera problemets omfattning och att beskriva de avgörande faktorerna bakom den fortsatta minskningen av den biologiska mångfalden, samtidigt som de lägger grunden för en ny agenda med hjälp av metoder som innehåller omfattande natur- och samhällsvetenskaplig forskning, såväl som inhemska och lokala kunskapssystem.
3. Nordens Ark är en stiftelse som bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning för att främja biologisk mångfald. Juryn utser Nordens Ark till finalist för sitt konkreta arbete med att bevara och föda upp utrotningshotade arter, och att de genom sin park erbjuder naturnära upplevelser som ger besökare en relation till utrotningshotade djur. Därmed ökar de förståelsen för vikten av biologisk mångfald.
4. Dr Jane Goodall har dedikerat sitt liv åt att studera och bevara schimpanser, och är en av världens främsta experter på apors beteende. Juryn utser Dr. Jane Goodall till finalist för att hon genom sina bevarande- och utvecklingsprojekt hjälpt världen att få ökad förståelse för arter och vikten av biologisk mångfald.
5. Raoni Metuktire är ledare för det brasilianska ursprungsfolket Kayapo och är en tydlig motståndare till den ohållbara utvecklingen i Brasilien, vilket inkluderar konstruktionen av Belo Monte-dammen, avskogningen av Amazonas och utradering av inhemsk kultur. Juryn utser Raoni Metuktire till finalist för arbetet att internationellt lyfta ursprungsfolks kamp för att bevara den biologiska mångfalden och belysa den lokala kunskapen som ursprungsfolk besitter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV