Nyheter

Vanligaste yrket för kvinnor är undersköterska

91 procent av yrkesgruppen undersköterskor utgjordes 2018 av kvinnor.

Vilket yrke vi väljer i Sverige är fortsatt i hög grad beroende på vilket kön vi tillhör, visar ny statistik från 2018 som Statistiska centralbyrån sammanställt.

Bland de 30 vanligaste yrkena var kock och kallskänka det med jämnast könsfördelning. Även lednings- och organisationsutvecklare har en jämn fördelning mellan könen i statistiken. För att räknas som en jämn könsfördelning behöver det inte vara exakt 50/50 utan det kan ligga på ett intervall mellan 40 och 60 procent. I den kategorin hamnade även kundtjänstpersonal och gymnasielärare, med liten övervikt mot kvinnor.

Det vanligaste yrket totalt sett var undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Det var också det vanligaste yrket för kvinnor, som utgör 91 procent av yrkesgruppen. När män väljer yrke faller valet oftast på arbeten på lager och terminaler, där 78 procent är män.

Bland de vanligaste yrkena var förskollärare det yrke med högst andel kvinnor, 96 procent. De yrken med störst andel män var inom kategorierna träarbetare, snickare och VVS-montörer där 99 procent var män.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV