Nyheter

Djupgående fördomar mot kvinnor hinder för jämställdhet

Könsskillnaderna är fortfarande uppenbara inom många områden, särskilt de som utmanar maktförhållanden, enligt en ny rapport från UNDP.

Trots årtionden av framsteg inom jämställdhet, hyser nära 90 procent av män och kvinnor över hela världen någon form av fördom gentemot kvinnor, enligt en ny studie från UNDP.

Gender Social Norms Index mäter hur sociala föreställningar hindrar jämställdhet mellan könen inom områden som politik, arbete och utbildning och inkluderar data från 75 länder, vilket omfattar över 80 procent av världens befolkning.

– Vi har kommit långt de senaste decennierna för att se till att kvinnor har samma möjlighet som män att tillgodose sina grundläggande behov. Men könsskillnaderna är fortfarande uppenbara inom många andra områden, särskilt de som utmanar maktförhållanden, säger Pedro Conceição, chef för UNDP:s årliga rapport om mänsklig utveckling, the Human Development Report i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten tycker omkring hälften av världens män och kvinnor att män passar bättre som politiska ledare. Över 40 procent tycker att män även är bättre företagsledare och att män har större rätt till jobb i tider av arbetsbrist.

28 procent tycker att det är rättfärdigat för en man att slå sin fru.

Endast 10 kvinnliga regeringschefer i världen

Studien visar även hur fördomar har förändrats i cirka 30 länder. I vissa länder har förbättringar skett, i andra verkar attityderna gentemot kvinnor däremot ha försämrats de senaste åren.

Enligt studien röstar män och kvinnor i samma utsträckning, ändå innehas mindre än 24 procent av parlamentsplatserna i världen av kvinnor och det finns bara 10 kvinnliga regeringschefer av 193 möjliga.

Kvinnor på arbetsmarknaden får mindre betalt än män och har mer sällan ledande befattningar. Medan kvinnor totalt sett arbetar fler timmar än män är det mest sannolikt att detta är obetalt vårdarbete.

– Det arbete som har varit så effektivt för att minska gapen mellan könen inom hälsa och utbildning måste nu utvecklas för att ta itu med något mycket mer utmanande: djupgående fördomar – bland både män och kvinnor – mot verklig jämställdhet, säger Achim Steiner, chef för UNDP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV