Nyheter

Mest natur skyddades i Västerbotten förra året

Tures äng i Borlänge kommun är ett av de 23 nybildade naturreservaten i Dalarna.

Under 2019 ökade ytan med skyddad natur i Sverige med 45 000 hektar, fördelat på 181 nya naturreservat. Det är en minskning jämfört med föregående år. Flest naturreservat inrättades i Dalarna.

Naturreservat innebär att värdefulla naturtyper och deras mångfald av arter skyddas för framtiden. I Sverige finns idag mer än 5 100 naturreservat och det är länsstyrelser och kommuner som tar beslut om var de ska ligga.

–  Att skydda skogar, myrar och vatten bidrar till att vi kan uppnå våra internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen. Det bidrar även till hög anpassningsförmåga i hela landskapet och mildrar effekten av klimatförändringar, säger Maria Tiricke, enhetschef på Naturvårdsverket.

Under 2019 inrättades flest nya naturreservat, 23 stycken, i Dalarnas län där det nu finns 366 naturreservat, varav 52 är beslutade av kommunerna.

Sett till area var dock Västerbottens län vinnare under 2019, då nästan 11 000 hektar mark blev till nya naturreservat.

Naturreservat i Sverige

Ökningen av antal naturreservat 2017–2019:
2017: 230
2018: 193
2019: 181
Ökningen av areal naturreservat 2017–2019, hektar:
2017: 92 000
2018: 78 000
2019: 45 000 
Källa: Länsstyrelsen, Dalarnas län

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV