Radar

Växande intresse för klimatsmart trädgård

Intresset för att skapa en klimatsmart och hållbar trädgård är idag större än någonsin.

Fler svenskar vill skapa en hållbar och klimatsmart trädgård. Även intresset för pollinerande bin och insekter fortsätter att öka. Det visar en rapport från Plantagen.

– Jag tror att det handlar om att man börjat förstå att om vi har en mångfald av olika växter och djur runtomkring oss så har vi bättre förutsättningar för att klara förändringar, säger biexperten Lotta Fabricius.

Enligt rapporten är intresset för klimatet och hållbarhet i trädgården idag större än någonsin. Hållbarhet handlar om att själva kunna odla ekologiskt eller att köpa lokalt producerade växter och grönsaker, men även om att lära sig mer om hur man kan odla utifrån sina egna lokala förutsättningar.

Sex av tio vill veta mer om hur man skapar en klimatsmart trädgård som klarar torka eller översvämningar och sju av tio vill se fler pollinerande insekter i naturen.

Ökat intresse för bra jord

Intresset för biologisk mångfald har även breddats till andra arter med ökat fokus på grodan, som exempelvis håller skadedjuren borta.

Många intresserar sig också mer för jorden än tidigare. Två av tre vill veta mer om vilken typ av odlingsjord som bidrar till en bättre miljö.

– Att välja rätt jord handlar inte längre primärt om att till exempel odla de egna grönsakerna i ekologisk jord för att det är bättre för den egna hälsan, utan om att välja jord som är bra för hela planeten, säger trendexperten Stefan Nilsson.

Trenden att odla ätbart håller i sig 2020 och inför sommaren planerar nästan hälften av konsumenterna att odla ätbara växter.

Rapporten ”Växttrender 2020” består av en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning med ett riksrepresentativt urval med 2026 respondenter i Sverige. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV