Radar

Samverkan på landsbygden för bättre räddningstjänst

De senaste åren har landsbygden drabbats hårt av skogsbränder där räddningstjänstens ordinarie styrkor inte räckt till.

På landsbygden kan det ta lång tid innan räddningstjänst eller ambulans är på plats vid en olycka,  brand eller akut sjukdom. Nu ska det undersökas hur räddningstjänsten kan bli bättre organiserad på landsbygden i ett nytt projekt.

– Det är dags att ta tillvara på det lokala engagemanget för att gemensamt med bygdens folk utveckla en hållbar räddningstjänst på landsbygden, säger Bengt Nilsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Idén med projektet är att undersöka hur olika aktörer kan samverka för att snabbare nå fram med hjälp vid olyckor, brand eller akut sjukdom.

Ökade möjligheter till överlevnad

Det kan till exempel handla om att organisera frivilliga för att bistå räddningstjänst och ambulanssjukvård vid akuta uppdrag eller vid skogsbränder, stormar och översvämningar.

– Aktörer som med sin fysiska närvaro i landsbygdsområden snabbt kan ta sig till platsen för att stoppa bränder eller påbörja livräddande insatser såsom hjärt- och lungräddning ökar möjligheten till överlevnad, säger Anders Svensson, klinisk lektor i hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Projektet, som pågår i tre år, är tvärvetenskapligt och förenar kompetenser inom hälso- och vårdvetenskap, brandteknik samt skogs- och träteknik. Förutom Linnéuniversitetet medverkar Lunds tekniska högskola, räddningstjänsterna i Ljungby och Västra Blekinge samt Förbundet för Sveriges frivilliga brandkårer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV