Radar

Regeringen inför vistelseförbud för kriminella

Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg föreslår nya åtgärder för att komma åt gängkriminaliteten.

Enklare regler för hemlig avlyssning av kriminella och vistelseförbud för personer dömda till skyddstillsyn eller villkorligt frigivna.
Det är två nya förslag från regeringen i kampen mot den gängrelaterade kriminaliteten.

Varje gång en person som polisen fått tillstånd att avlyssna byter simkort eller telefon måste ett nytt domstolsbeslut till. Enligt dagens regler måste domstolen sammanträda för att fatta ett sådant beslut. Det drar ut på tiden och möjliggör för kriminella att kommunicera utan att bli avlyssnade.
Regeringen vill nu förenkla förfarandet genom att låta domstol fatta ett nytt beslut utan att rätten sammanträder.

– Det här är ett sätt för polismyndigheten att hålla jämna steg med de kriminella, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) på en pressträff.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli.

Krav på den dömde

Ett annat förslag från regeringen är att införa vistelseförbud för personer som är villkorligt frigivna eller dömda till skyddstillsyn. Förslaget innebär ett krav på den dömde att vistas på en viss plats eller område, alternativt ett förbud mot att vistas på vissa platser.

Ett brott mot förbudet kan innebära att den återstående tiden i frihet förverkas och ska avtjänas i fängelse, enligt justitieminister Morgan Johansson (S).

"För lite"

De nya reglerna för vistelseförbud föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Moderaterna är försiktigt positiva till förslagen.

– Det är steg i rätt riktning, men det är för lite och det går för långsamt. Regeringen krånglar till det i onödan i stället för att lyssna på vad polisen och Säpo säger sig vilja ha, säger partiets rättspolitiska talesperson Johan Forssell.
Med de två nya förslagen har regeringen nu sjösatt 21 punkter i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.

– Vi ger oss inte förrän de gängrelaterade kriminellas grundstrukturer är knäckta en gång för alla, säger Morgan Johansson.