Radar

Forskare: Stor effekt av slopade fossila subventioner

Forskarna tittade särskilt på de subventioner som riktar sig mot fossilbolagen redan i investeringsskedet.

Subventioner av fossila bränslen försenar omställningen till ett mer hållbart energisystem och detta behöver uppmärksammas mer i de globala modellerna och analyserna, konstaterar en grupp forskare från bland annat Stockholm environment institute (SEI) i en ny artikel i Nature.

Artikeln visar hur slopade subventioner kan göra nya fossila energiprojekt oekonomiska och att enbart borttagandet av en typ av subvention skulle innebära en minskad oljekonsumtion på mellan 440–770 miljoner fat fram till år 2030.

Studien är ett svar på en annan studie från 2018 som kom till slutsatsen att borttagandet av subventioner skulle få en liten effekt på koldioxidutsläppen, men forskarna i den här nya studien menar att studien från 2018 missade flera viktiga aspekter.

Det den här studien tittade särskilt på var de subventioner som riktar sig mot fossilbolagen redan i investeringsskedet, genom skattelättnader, vilket gör att de snabbare kan investera i nya projekt.

De menar också att de politiska och symboliska effekterna av subventioner inte bör underskattas särskilt som det kan finnas så kallade ”svängdörrar” mellan regeringstjänstemän och de som tar emot subventionerna:

”Den mest oroväckande effekten av, och arvet efter, fossilbränslesubventionerna kan nog vara de politiska barriärer som fossilbränsleproducenter har upprättat under de senaste decennierna mot ansträngningarna att minska kolberoendet.” skriver författarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV