Radar

Var tredje kommun drar ner på välfärden

Knappt var femte kommun uppger att äldreomsorgen är ett område som kommer se effekterna av nedskärningar under detta året, rapporterar Svt.

Många kommuner vittnade i höstas om att det var en ansträngd ekonomisk situation inför 2020. Nu bekräftar också många att budgeten för välfärden kommer att skäras ner och en del av dem menar att det kommer påverka kvaliteten, enligt en enkät som SVT skickade ut i januari.

Drygt 70 procent av landets kommuner har svarat på enkäten och en tredjedel av dem uppger att budgeten inom något välfärdsområde blir lägre detta året än under 2019. De områden som drabbas är äldreomsorgen, förskola och skolbarnomsorg och övrig utbildning, uppger knappt var femte kommun.

– Jag tror att väldigt många kommuner har haft ett ganska högt kostnadsläge, man har fått mer pengar, både höga skatteintäkter och höga bidrag från staten för olika saker. Nu har man en framtid där inte intäkterna ökar lika snabbt längre. Då försöker man ju såklart undvika att det går ut över kvaliteten, men ibland är det ju tyvärr tvunget att bli så ändå, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, till SVT.

Riksdagen vill skjuta till 7,5 miljarder kronor extra till kommuner och regioner i år men Annika Wallenskog menar att detta inte räcker.

– Om kommunerna skulle få alla pengar som har utlovats så skulle man ändå behöva lägga till lika mycket själva genom att till exempel effektivisera eller höja skatten till år 2022.