Radar

Skyddsvärd skog avverkad i Östergötland

Skogsbolaget Södra har avverkat skog som direkt förstört eller allvarligt skadat nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland.

Minst 20 hektar nyckelbiotoper, skyddsvärd skog med viktiga naturarter och skogar som var planerade för att bilda reservat har avverkats av ett skogsbolag vid sjön Risten i Åtvidaberg, Östergötland.

Även delar av nyckelbiotoper som inte anmälts för avverkning har avverkats av Skogsbolaget Södra.

– Det är ofattbart att Södra har varit inne och avverkat både nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som är planerade att ingå i ett naturreservat. Södra anser sig bedriva ett hållbart skogsbruk och är certifierade enligt skogsbruksstandarden FSC. Det är därför inte acceptabelt att de beter sig på det här viset, säger biologen Erland Lindblad från Naturskyddsföreningen Kronoberg i ett pressmeddelande.

Området vid sjön Risten, där ett stort antal rödlistade arter har hittats, var planerat för reservatsbildning av Länsstyrelsen. I ett klagomål till FSC Sverige, har nu Naturskyddsföreningen Kronoberg uppgett att Södra inte uppfyller flera av de kriterier som fastställts i FSC. 

Enligt kriterierna ska skogsbruket respektera nationella och lokala lagar och nyckelbiotoperna ska skyddas från skogsbruksåtgärder, ”om dessa inte bevarar eller främjar den biologiska mångfalden.”

"Länsstyrelsens agerande obegripligt"

Under de senaste 20 åren har runt 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkats i Sverige, trots att detta egentligen inte får ske. 

– Det är obegripligt att Skogsstyrelsen inte stoppat dessa avverkningar i registrerade nyckelbiotoper. Ännu mer obegripligt är Länsstyrelsens agerande. Med tanke på att endast 2,4 procent av den produktiva skogsmarken är skyddad i Östergötland är det närmast skandalöst att myndigheten inte stoppat avverkningarna av dessa unika skogar, säger Erland Lindblad.

Flera områden med skyddsvärd skog har under de senaste två åren avverkats i det planerade reservatsområdet vid Risten. I de avverkade skogarna fanns tidigare bland annat ovanliga arter som broktagel och tallharticka som är klassade som starkt hotade enligt rödlistan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV