Radar

Rättsprövning om Preemraff hålls i Lysekil

Preems oljeraffinaderi vid Brofjorden utanför Lysekil.

Mark- och miljööverdomstolens förhandling om Preems planer på att bygga ut raffinaderiet i Bohuslän kommer att hållas i Lysekil, meddelar domstolen. Förhandlingen hålls i mitten av mars.

Preem vill bland annat kunna ta bättre hand om tjockolja, som är en restprodukt vid raffinering av råolja till bensin eller diesel. Men den planerade processen leder till kraftigt ökade utsläpp av koldioxid. Den aspekten prövades inte när mark- och miljödomstolen i Vänersborg sa ”ja” till utbyggnaden. Preems uppfattning är att utsläpp av koldioxid ska regleras inom EU:s handel med utsläppsrätter.

Men efter många överklaganden beslöt överdomstolen, som tillhör Svea hovrätt, att pröva ärendet. Senare meddelade regeringen att målet är av så stor betydelse att regeringen själv kommer att fatta det slutliga beslutet, efter överdomstolens förhandling.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV