Zoom

”Ekologiska jordbruk är de enda som fungerar”

Vandana Shiva har varit engagerad i kampen för miljön i 45 års tid och säger att den ekologiska rörelsen nu är på frammarsch i Indien.

Vandana Shiva är en pionjär inom det ekologiska jordbruket i Indien – och hon hävdar att den långa kampen nu har börjat ge resultat då allt fler bönder ställer om till gröna metoder. 

Den indiska aktivisten, filosofen och författaren Vandana Shiva tar emot på sin odling i Navdanya vid Himalayas fot. Hon säger att jordbruket i denna region är diversifierat eftersom varje dal och varje höjd har erbjuder olika förutsättningar.

– Den biologiska mångfalden är än mer viktig för bergsregioner, och i synnerhet för Himalaya. Att inte ta hänsyn till den biologiska mångfalden när jordbruk planeras är detsamma som att planera för ekologisk katastrof, säger hon.

Hon berättar att hennes miljökamp nu har pågått i flera decennier och att det finns flera skäl till att allt fler nu har börjat intressera sig för ekologiska odlingar.

Vattenresurserna har förstörts av den gröna revolutionen, menar Vandana Shiva
Vattenresurserna har förstörts av den gröna revolutionen, menar Vandana Shiva. Foto tv: Channi Anand/AP/TT. Foto th: Pontus Lundahl/TT

– Det var i samband med att jag skrev boken ”Violence of the green revolution” som jag insåg att vi måste sluta med kemikalierna och inleda en grön omställning. Och på många platser pågår nu en revolution, eftersom vattenresurserna har förstörts av den gröna revolutionen, då den innebär en tio gånger så hög vattenkonsumtion. Och som ett resultat av det har människor börjat ställa om, eftersom det är uteslutet att vi kan fortsätta att krama ur den sista droppen vatten.

Växande rörelse

Dessutom menar hon att allt fler växlar om eftersom det konventionella jordbruket är så dyrt. Enligt Vandana Shiva är hela 77 procent av bönderna skuldsatta på grund av kostnader för kemiska insatsvaror.

– Allt detta har fått bönderna att inse att den typen av jordbruk inte är utformat för dem.

En annan drivande faktor är enligt Vandana Shiva att allt fler stadsbor börjat inse att en stor del av deras hälsoproblem hänger samman med den mat de äter.

Hon berättar att hon under åren har hjälpt till att utforma riktlinjer för ekologiska jordbruk i flera indiska delstater, däribland i den sydindiska delstaten Kerala där rörelsen redan är mycket stark och fortsätter att växa.

– Nu har även myndigheterna i Odisha slagit fast en ekologisk policy, säger hon.

De flesta indiska småbönder har ärvt sina marker efter flera generationer av släktingar
De flesta indiska småbönder har ärvt sina marker efter flera generationer av släktingar. Foto: Mukhtar Khan/AP/TT

Även i det lilla grannlandet Bhutan har myndigheterna enligt Vandana Shiva beslutat sig för att satsa på ekologiska varor.

– Det handlar om en rörelse som måste växa, eftersom det inte finns några andra sätt att bedriva jordbruk på, slår hon fast.

Hon säger att de stora företagen som bedriver konventionella jordbruk redan har slagit fast att de inte längre behöver bönderna.

– Det alternativ som kommer att fungera – för bönderna, för jorden, för de människor som måste äta, är det ekologiska. Oavsett hur mycket förnekanden som görs, så är detta framtiden.

"Falska löften"

På senare år har allt fler indiska bönder valt att ta sina liv. Vandana Shiva menar att för att stoppa detta måste grundorsaken åtgärdas.

– Lösningen ligger i att förstå orsaken, som är skuldsättning. På grund av skulder förlorar bönder sina marker. Av alla självmord som jag har granskat så är historien alltid densamma – att bonden gick till sin åker för att ta en sista titt på den innan han valde att dricka bekämpningsmedel ute på sitt fält.

Hon säger att de flesta indiska småbönder har ärvt sina marker efter flera generationer av släktingar, och att de känner att de förrått både moder jord och sina föregångare när markerna tas ifrån dem.

Enligt Vandana Shiva hänger skulderna ofta samman med att bönderna ombetts att skriva under ett dokument, för att sedan få gratis utsäde.

– Vad bonden inte förstår är att de hamnar i en skuldfälla. Och vad värre är, så fungerar inte detta utsäde eftersom det inte är anpassat efter områden som drabbas av torkor. Bönderna möts av falska löften, och de återvänder hela tiden för att hämta ut mer, utan att förstå att allt sker på kredit.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV