Radar

Miljövänligare kylskåp med nytt material

De kemiska ämnena i våra kylskåp är ofta dåliga för miljön.

De kemiska ämnena i våra kylskåp är ofta dåliga för miljön. Nu har forskare hittat en starkt kylande effekt i ett mycket mer miljövänligt material, enligt Vetenskapsradion.

Neopentylglycol är en sorts alkohol i form av vitt pulver som används i till exempel i lackfärger eller smörjmedel. Men den kan också ha en kyleffekt.

När man trycker ihop pulvret så ändrar kristallerna i pulverkornen sina molekylstrukturer och blir mer ordnade, enligt Vetenskapsradion. Så fort man släpper trycket faller ordningen isär vilket kräver energi och gör materialet kallt.

Än så länge finns inget färdigt kylskåp. Och studien ger inget svar på hur mycket energi det krävs för att trycka ihop materialet. Viktoria Martin, professor i energiteknik på KTH tycker ändå att resultat är väldigt viktigt.

”De material och funktioner vi känner har vi vänt och vridit på. Men med sådana undersökningar av nya material kan vi som utvecklar kylsystem börja titta på hur man praktiskt kan göra det. Det måste bli nästa steg”, uppger hon i Vetenskapsradion.

Gift i kylmedel

Tidiga kylskåp använde giftiga kylmedel som svaveldioxid och ammoniak. Det problemet löstes när de ersattes av freoner på 1920-talet.

På 70-talet upptäcktes dock freonernas skadliga effekter på ozonlagret. De började fasas ut, och sedan 1995 tillverkas inte längre kylskåp som använder freon. 
Idag används R134a och isobutan som kylmedel, vilka inte skadar ozonlagret. R134a är dock en växthusgas och bidrar till försurningen om den släpps ut i atmosfären.

Källa: kylskåp.net 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV