Radar

Licensjakt på sälar kan bli verklighet

Beståndet av sälar har blivit för högt i Bottenviken, och nu föreslås licensjakt på sälen.

Det ökade antalet sälar i Bottenviken ställer till problem. Därför vill riksdagens miljö- och jordbruksutskott att licensjakt på sälen ska införas, skriver NSD. 

Antalet sälar i Bottenviken har ökat under lång tid, i dag bedöms det finnas runt 30 000 sälar i området, främst vikaresäl men också gråsäl. Den skyddsjakt på säl som finns i dag räcker inte och fiskerinäringen, som upplever att problemen med sälskador växer, vill se licensjakt så snart som möjligt.

– Det behöver genomföras snabbt om vi ska ha kvar något yrkesfiske i Sverige. Ja, om vi över huvud taget ska ha kvar fisk i haven, säger fiskaren Ingvar Lerdin till tidningen.

Enligt NSD har frågan behandlats av riksdagens miljö- och jordbruksutskott, som nu anser nu att licensjakt bör införas efter att ha behandlat motioner i ämnet.

Sälarna äter stora mängder fisk och konkurrerar med fisket. Sälen förstör också fiskarnas redskap.

– Licensjakten kanske gör att vi kan hålla sälpopulationen som den är i dag men för att få ner den kommer det behövas andra åtgärder, exempelvis att vi ska betala för dem som jagar säl, säger Mattias Karlsson (M) till NSD.

Han är en av riksdagsledamöterna som lämnat in en motion om licensjakt på säl, och som tror att det går att uppnå en politisk majoritet. Om förslaget går igenom kan jakten komma igång nästa år.

Allmän jakt på säl förbjöds 1974.