Radar

Guyana vill bli föregångsland för grön omställning

Närmare 90 procent av Guyanas befolkning lever på mark som ligger under havsnivån.

Sedan det fattiga Guyana slog fast sin målsättning om att ställa om till en grön ekonomi har landet fått en ny ledning. Men också den nuvarande regeringen vill verka för en omställning som både ska gynna den sociala utvecklingen och kunna tjäna som en förebild för andra utvecklingsländer.

År 2008 bildade Bharrat Jagdeo, som då var president i Guyana, ett departement med ansvar för frågor som rör klimatförändringar. Det var det första departementet i sitt slag i regionen. Guyana ligger vid Karibiska havet i norra Sydamerika. Ett år senare presenterade regeringen en vision som syftar till att skapa en ekonomi som kännetecknas av låga koldioxidutsläpp.

Denna strategi slogs sedan fast, efter samråd med lokala experter och klimatförhandlare som arbetar för FN. Den gröna omställningen strävar dels efter att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen för landets befolkning.

Men tanken är även att den ska kunna tjäna som en förebild för andra utvecklingsländer. Detta under förutsättning att man får det stöd som behövs från det internationella samfundet, bland annat i form av den så kallade Redd-mekanismen där Guyana förbinder sig att skydda landets 19 miljoner hektar skogar mot en kompensation på motsvarade 250 miljoner dollar.

Vill dra nytta av förnyelsebara energikällor

Janelle Christian, som är chef för departementet för klimatförändringar, säger till IPS att man fortsätter att arbeta i enlighet med de tidigare målsättningarna, trots att landet fick en annan ledning 2015.

– När den nya regeringen tillträdde ställde den sig bakom visionen om att Guyana ska bli en grön ekonomi, och under de senaste två åren har miljödepartementet arbetat med att utveckla en grön utvecklingsstrategi, säger Janelle Christian till IPS.

Enligt henne handlar det om en satsning där man försöker minska koldioxidutsläppen inom alla sektorer – bland annat genom att i så hög grad som möjligt dra nytta av de förnyelsebara energikällor som finns tillgängliga.

– Vi vill se till att vår framtida utveckling bygger på låga koldioxidutsläpp.
Sedan den nya regeringen under president David Granger kom till makten har landet även arbetat med en ny strategi för att hantera klimatförändringarna.

– Vi arbetar med en ny handlingsplan, som ska ligga i linje med den gröna utvecklingsplanen, säger Janelle Christian.

Janelle Christian är chef för Guyanas departement med ansvar för frågor som berör klimatförändringar
Janelle Christian är chef för Guyanas departement med ansvar för frågor som berör klimatförändringar. Foto: Desmond Brown/IPS

Kräver stora investeringar

Hon berättar att man arbetar för att mobilisera de resurser som behövs för satsningarna, bland annat via FN:s gröna klimatfond. Därifrån har Guyana bland annat fått stöd för att stärka landets beredskap, och landet har även fått internationellt stöd för att stärka jordbrukssektorn.

Samtidigt understryker Janelle Christian att just finansieringsfrågan förblir den största utmaningen för Guyana och alla andra utvecklingsländer i fråga om kampen mot klimatförändringarna.

– Finansieringen är den stora utmaningen, då de åtgärder som krävs för att öka motståndskraften kräver stora investeringar. Även om det sägs att det finns många etablerade finansieringsmekanismer för klimatfrågan, så förblir den stora utmaningen att få tillgång till dessa.

Hon säger att det handlar om allt ifrån den kunskap som krävs för att förstå systemen till att skriva ansökningar om finansiering som har möjlighet att bli godkända. Men även när det gäller tekniska frågor behövs det ökad inhemsk kunskap.

– Även tekniken kräver pengar. Men även om det tekniska stödet finns, så måste tekniken också kunna utnyttjas på rätt sätt, påpekar Janelle Christian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV