Radar

Fler miljöfarliga bilar tillåts efter nya regler

Fler bilar godkänns efter besiktning trots att de kan släppa ut stora mängder avgaser.

Sedan Transportstyrelsen höjde gränsvärdena går långt fler fordon med höga utsläpp igenom besiktningen. Enligt branschen är Sverige sämst i Europa på att kontrollera bilars avgasutsläpp. ”Du kan rensa ditt partikelfilter så att det är en tom burk och ändå gå igenom besiktningen”, säger Tord Fornander, ordförande i besiktningsbranschens organisation.

I maj 2018 trädde nya regler för bilbesiktning i kraft som ändrade hur utsläpp ska mätas. Det gjordes för att anpassa svensk lagstiftning efter gällande EU-direktiv. Bland annat togs det så kallade skyltvärdet bort, som anger utsläppsnivåer specifikt för varje fordonsmodell, och ersattes med generella gränsvärden som ofta är många gånger högre.

Därtill infördes regler om att fordon äldre än 50 år som inte används i yrkestrafik, samt motorcyklar som är äldre än 40 år, inte behöver besiktas.
Regeländringarna möttes av kritik, bland annat från Naturvårdsverket som ansåg att det inte är hållbart med höjningarna av kolmonoxid- och kolvätevärden för bensinbilar. De hade hellre sett en skärpning.

Fler bilar godkänns

Enligt statistik från Swetic, branschorganisation för besiktningsföretagen, minskade andelen underkända fordon av miljöskäl markant jämfört med förut efter att reglerna gjordes om.

När skyltvärdet tillämpades under juni till december 2017 underkändes runt 7 procent dieselbilar i euroklass 1. Samma period ett år senaren, när gränsvärdena höjts, var siffran 0,5 procent. För den mest moderna miljöklassen euroklass 6 minskade andelen underkända dieselfordon från 3,8 procent 2017 till 0,3 procent 2018.

Vad gäller de mest moderna bensinbilarna minskade de underkända fordonen från 2,9 procent till 0,26 procent, vilket Dagens industri var först att rapporterat om.

Tord Fornander, ordförande för Swetic, anser att gränsvärdena har lagts så högt i Sverige att all miljömätning egentligen är onödig.

– Du kan rensa ditt partikelfilter så att det är en tom burk och ändå gå igenom besiktningen. Det är väl det vi tycker är rätt galet, säger han.

Sämre än övriga Europa

Rapporten som organisationen tagit fram, och som ännu inte publicerats, omfattar runt en miljon fordon vid båda mätningstillfällena från bilar som besiktats på firmorna Opus och Bilprovningen – vilket är ungefär 50 procent av branschen enligt Tord Fornander.

Han anser att Sverige i dagsläget har sämre miljökontroll vid besiktning än stora delar av övriga Europa.

– Vi hade egna förslag på vad som hade varit rimliga gränsvärden. Det handlar inte om att sätta dit fordon som i utsläppsskandalen utan det handlar om fordon som det är fel på. Ett partikelfilter är en viktig komponent på en dieselbil, säger Tord Fornander.

Stick i stäv med nuvarande klimatmål ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med en halv procent, eller 76 000 ton förra året, enligt Trafikverket. Expansiv lastbilstrafik anses vara en orsak men även de ändrade gränsvärdena har en påverkan.

– Ja, det är klart att det har. Men hur mycket sämre luft vi får i Sverige går inte att säga. Men det är ett steg åt fel håll, säger Tord Fornander.

Direkt efter att besiktningsreglerna infördes fick Naturvårdsverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda effekten av dem. Resultatet ska redovisas den 1 oktober.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV