Radar

Liten uppvärmning kan smälta hela Grönland

Både storleken och varaktigheten på uppvärmningen har betydelse för Grönlands inlandsis, enligt den nya rapporten.

Det kan fortfarande finnas en chans att stoppa en total smältning av Grönlands inlandsis, men troligtvis kommer vi passera tröskelvärdet för en avsmältning under detta århundradet, skriver en grupp norska och amerikanska forskare i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Grönland har förlorat sin inlandsis i allt snabbare takt under de senaste decennierna. Och forskarnas modeller pekar på att med en temperaturökning på mellan 0,8–3,2 grader kommer avsmältningen inte längre att kunna stoppas.

Forskare har studerat hur mycket av Grönlands is som smälte under de fyra föregående interglaciära perioderna som har föregått vår, alltså de perioder med varmare klimat som ligger mellan istiderna. De har då sett att vår period, Holocen, har varit den med mest stabilt och milt klimat runt södra Grönland. Under de fyra föregående interglaciärerna har Grönland smält mer eller mindre då klimatet var varmare.

Långvarig uppvärmning

Forskarna såg dock att både storleken på uppvärmningen och hur långvarig den var hade betydelse för inlandsisens storlek. Den period under de senaste 450 000 åren då mest av Grönlands is smälte var inte den varmaste, utan den period med lite varmare klimat som varade längst. Under den perioden var temperaturerna över dagens under nästan 21 000 år men inte med så mycket, utan bara cirka 0,5–1,6 grader.

Det är enligt forskarna viktigt att förstå hur isen på Grönland svarar på en global uppvärmning då en total smältning av inlandsisen innebär en ökning av den globala havsnivån med upp till sju meter. Vilket är en av de mest ekonomiskt kostsamma konsekvenserna av den globala uppvärmningen för människans samhällen då en lång rad stora städer ligger vid havskusterna.

Forskarna skriver: ”Det bör noteras att den kritiska tröskeln för temperaturen för tidigare minskningar av Grönlands istäcke troligtvis kommer att överstigas under detta århundrade. Varaktigheten för hur länge denna tröskel är passerad kommer att avgöra Grönlands öde.”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV