Radar

Ny granskning av bekämpningsmedlet glyfosat

En demonstrant protesterar mot att jordbrukskemijätten Bayer köpte upp det lika stora bolaget Monsanto, som bland annat tillverkar glyfosat.

Under december har företag skickat in ansökningar för att det kontroversiella bekämpningsmedlet glyfosat ska godkännas för en ny period även efter 2022, rapporterar Vetenskapsradion. Sverige är ett av de länder som samarbetar kring den nya utredningen. 

Glyfosat är godkänt i EU till och med 2022.  Svenska Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som nu ska granska bekämpningsmedlet, som funnits på marknaden i snart 50 år. 

– Det finns väldigt mycket dokumentation om ämnet. Eftersom inget enskilt EU-land på egen hand klarar av att gå igenom all dokumentation, är det fyra länder, inklusive Sverige, som samarbetar, säger Katarina Lundberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen till Vetenskapsradion. 

Myndigheterna har ett år på sig att genomföra den nya granskningen.

Glyfosat är ett av världens mest använda kemiska bekämpningsmedel. Enligt Naturskyddsföreningen förstör det nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden, ”vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten”.

Parlamentet kräver utfasning

Under de senaste åren har användningen av glyfosat varit föremål för intensiv debatt inom EU. Diskussionen handlar om huruvida det ska förbjudas för att det kan anses vara cancerogent, kopplat till infertilitet, fosterskador och skador på nervsystem och njurar.

År 2017 fick växtbekämpningsmedlet förlängt tillstånd i EU till 2022 efter en rekommendation från EU-kommissionen. EU-parlamentet har däremot krävt en utfasning av glyfosat.

Världshälsoorganisationens cancerenhet Iarc uppger att det är sannolikt att glyfosat kan orsaka cancer men EU:s livsmedelsmyndighet Efsa och kemikaliemyndigheten Echa anser inte att det sambandet går att bevisa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV