Zoom

Bangladesh: Klimatmigranterna som lyckades starta om

Ruma Begum och hennes man med nyskördade pumpor från deras grönsaksodling.

För nio år sedan tvingades Ruma Begum och hennes familj att överge sitt hem i kustdistriktet Tazumuddin i Bangladesh på grund av extremväder och ett förändrat klimat. Men även i deras nya hem fick familjen stora problem att försörja sig – fram till för ett par år sedan.

– Vi tvingades flytta på grund av att jordbruket drabbades av erosion och att saltvatten trängde in, och vi fick lämna allt bakom oss. Men den första tiden var svår eftersom vi inte hade så stora möjligheter att försörja oss, berättar tvåbarnsmamman Ruma Begums som 2019 flyttade från sin hemby för att starta ett nytt liv.

Flytten gick till orten Char Fassion, där en stor majoritet av de 1 650 familjerna är inflyttade efter att deras hemregioner drabbats av klimatförändringarnas effekter.

Stigande havsnivåer

Till en början sökte Ruma Begums man jobb som daglönare, men med tiden fick familjen möjlighet att hyra en bit mark för att börja bedriva jordbruk igen. Men eftersom de flyttat från ett kustnära område till ett annat stötte man även på problem i Char Fassion – med inträngande saltvatten, översvämningar och orkaner.

Detta är ett återkommande problem för jordbrukare i Bangladesh, som är en av världens mest tätbefolkade länder med närmare 165 miljoner invånare. Enligt en rapport från biståndsorganisationen BRAC riskerar 27 miljoner människor i landet att drabbas av de stigande havsnivåerna till 2050. Över två tredjedelar av Bangladeshs marker ligger samtidigt lägre än fem meter över havet.

Stora utmaningar

Mahmud Hassan, vid departementet för miljöfrågor och klimatförändringar, säger till IPS att utmaningarna är stora.

– Bangladesh träffas av naturkatastrofer som cykloner och återkommande översvämningar, som drabbar kustbefolkningarna och deras försörjningsmöjligheter negativt, säger han.

Många småbönder i Bangladesh drabbas av att havsvatten tränger in på åkrarna
Många småbönder i Bangladesh drabbas av att havsvatten tränger in på åkrarna. Foto: Pavel Rahman/AP/TT

Så sent som i november påverkades 50 000 bönder mycket negativt när cyklonen Bulbul slog till mot landets sydliga kust. Stora områden åkermark skadades och drygt 72 000 ton spannmål beräknas ha gått förlorat.

”Tvingades gå hungriga”

När Ruma Begums familj inte längre kunde odla ris övergick de till grönsaksodlingar i stället. Men ända fram till förra året drabbades även dessa odlingar av skador på grund av inträngande saltvatten.

– Situationen var mycket svår eftersom vi har två barn, en son och en dotter. Under den perioden led barnen av undernäring eftersom vi mestadels tvingades gå hungriga på grund av bristen på mat, berättar Ruma Begum.

Det var hennes familj inte ensam om.

Sazzad Hossain Talukder, som är lokal företrädare för regionens jordbruksmyndigheter, berättar att många småbönder inte lyckades producera tillräckligt med mat på grund av att havsvatten trängde in på åkrarna. Och de drabbade visste inte hur de skulle bemöta problemen.

Flytande odlingar

Men för två år sedan inleddes en satsning med stöd av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, där slussarna som ska hålla saltvattnet ute renoverades – vilket snabbt fick problemen att avta. Samtidigt inleddes också en satsning för att hjälpa de utsatta bönderna att anpassa sig genom att diversifiera sina odlingar.

Enligt en rapport från biståndsorganisationen BRAC riskerar 27 miljoner människor i landet att drabbas av de stigande havsnivåerna till 2050
Enligt en rapport från biståndsorganisationen BRAC riskerar 27 miljoner människor i landet att drabbas av de stigande havsnivåerna till 2050. Foto: Anupam Nath/AP/TT

UNDP bedriver numera detta program i fyra av Bangladeshs mest utsatta kustdistrikt. Och det har visat sig vara framgångsrikt, efter att bönderna även har fått utbildning i hållbara jordbruksmetoder.

Bland annat har bönderna fått lära sig om en mer klimatsmart typ av flytande odlingar som görs med hjälp av ramar som tillverkas av trä eller bambu. Sedan växer grödorna vid flodbäddar där de stöttas upp av ramarna. De har även fått lära sig nya fiskemetoder där små dammar anläggs i mindre vattendrag, där fisk sedan kan odlas.

Kan sälja överskottet

Tack vare de nya metoderna kan bönderna numera skörda tre gånger om året, i stället för bara två gånger som tidigare. Mahmud Hassan säger att satsningen hittills har hjälp över 10 000 fattiga familjer längs kusten – som numera har betydligt bättre tillgång på mat.

Men det har även stärkt tillgången på mat för lokalbefolkningen i stort. Ruma Begum berättar att hennes familj lyckats få fram ett överskott på grönsaker och fisk som man sedan har sålt, vilket gett välkomna inkomster.

– Tidigare odlade vi bara grönsaker, och om det inträffade en cyklon eller översvämning så drabbades vi av svår matbrist. Men numera har vi även fisken, om grönsaksodlingarna skulle förstöras, säger hon.

– Situationen har verkligen förändrats. Numera råder det ingen kris och brist på mat i min familj, säger Ruma Begum.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV