Radar

V på väg stryka krav på att avskaffa kapitalism

Hanna Cederin, sammankallande i Vänsterpartiets programkommission.

Kravet på att avskaffa kapitalismen föreslås försvinna i Vänsterpartiets reviderade partiprogram, liksom det om utträde ur EU. Men skrivningar om hedersvåld finns nu med.

Programmet ska vara mer positivt, mindre defensivt och utgå från att utveckla det goda i samhället, enligt Hanna Cederin, sammankallande i V:s programkommission.

– Snarare än att se socialismen och våra idéer som något helt annat än det vi lever i idag så ska vi peka på att vi vill ha en utveckling av det här samhället, vi vill ta vara på det som är bra i det här samhället, säger Cederin.

I stället för att ha kapitalismens avskaffande som nedskrivet mål kan övergången till socialism ske i form av att vinster i välfärden avskaffas på ett område, resonerar programkommissionen. Det ska inte handla om att byta system över natt.

Efter att ha tagit in synpunkter på en första version har kommissionen skickat ut en uppdaterad version som ska debatteras och beslutas på partiets kongress i slutet av maj nästa år.

Kritiken om att frågor om hedersförtryck raskades över har kommissionen försökt möta genom att tala om hedersvåld.

”Våld och kontroll i hederns namn har, liksom mäns våld i övrigt, generellt sin grund i kön och kulturella föreställningar om dessa. Det specifika med hedersrelaterat våld är att det utövas med kollektiva kontrollmekanismer” står det nu i ett längre, mer allmänt stycke om kamp mot den rådande könsmaktsordningen och mäns våld mot kvinnor.

Kommissionen håller fast vid att skrivningar om EU-utträde ska bort, det har skymt sikten för en viktigare diskussion.

I stället för att argumentera om vi ska vara med eller inte ska vi berätta om vårt alternativ till EU, något som vi inte vill vänta med att börja prata om, säger Cederin.