Radar

Fågelarter dör ut snabbare än tidigare känt

Vitryggig hackspett är en av de mest hotade fågelarterna i Sverige.

Fågelarter dör ut fem gånger snabbare än tidigare beräkningar visar, enligt en studie från Umeå universitet. Samtidigt kan riktade insatser för att bevara hotade arter minska utdöende med minst 40 procent.

Det har varit svårt att bestämma hur fort arter dör. Till exempel uppskattas  att 187 av världens ungefär 11 500 fågelarter har försvunnit under de senaste 500 åren.

Men de fågelarter som redan dött ut är bara en liten del av alla arter som blivit mer sällsynta de senaste 500 åren, och många fler kommer med all sannolikhet att dö ut under en snar framtid, enligt studien.

Nu har forskare vid Umeå universitet tillsammans med forskare från Cambridge och Vancouver gjort en bättre skattning av hur fort fågelarter dör ut, som inte bara bygger på de arter som redan försvunnit.

Insatser kan minska utdöendet

Istället är deras uppskattning baserad på förändringar i internationella naturvårdsunionen IUCN:s Röda lista från 1988 till 2016.

Dessa förändringar visar hur många arter har blivit mer hotade, hur många blivit mindre hotade, och hur snabbt dessa förändringar skedde. Med vedertagna metoder från matematisk matrisberäkning har forskarna sedan räknat ut hur fort arter dör ut just nu.

– Det sker fem gånger fortare än tidigare beräkningar visade, och ungefär 1000 gånger snabbare än före den moderna människans påverkan, säger Folmer Bokma, forskare på Centret för ekologisk och evolutionär syntes i Oslo och vid Umeå universitet.

Studien visar också att riktade insatser för att bevara hotade arter har minskat utdöende med minst 40 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV