Radar

De flesta anser sig vara mer miljövänlig än andra

Miljöpsykologen pekar på att vi generellt har en tendens att överskatta våra egen förmågor, både när det gäller saker som miljömedvetenhet, bilkörning och kreativitet.

Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från flera länder var de flesta övertygade om att de överlag agerade mer miljövänligt än andra.

Över 4 000 personer från Sverige, USA, England och Indien svarade i studien på hur mycket och hur ofta de utförde miljövänliga gärningar jämfört med andra. Det handlade till exempel om att köpa miljömärkta produkter, spara hushållsenergi och minska inköp av plastpåsar.

Majoriteten av deltagarna skattade sig själva som mer miljövänliga än andra, både i förhållande till okända människor och när de jämförde sig med sina vänner.

− Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egen förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra, säger Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi i ett pressmeddelande.

Skapa en miljövänlig norm

En konsekvens av att uppleva sig själv som mer miljövänlig än andra är att det kan minska motivationen för att bete sig miljövänligt i framtiden. Studien visade också att när vi människor upplever oss själva som mer miljövänliga än andra tenderar vi faktiskt att bli lite mindre miljövänliga.

Ett sätt att minska risken för att vår överoptimism ska hämma vårt miljöengagemang kan vara att försöka ha en mer realistisk syn på vår egen insats för miljön, enligt Magnus Bergquist. Ett annat är att informera om att andra beter sig miljövänligt och på så sätt skapa en miljövänlig norm.

− Sociala normer påverkar oss även på det här området, det har vi sett i tidigare studier, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV