Radar

Byggboom för landets bibliotek

De närmaste fem åren kommer ett nytt bibliotek att invigas i var femte kommun.

Flera kommuner kommer att bygga nya bibliotek, eller renovera befintliga bibliotek under de närmaste åren, rapporterar Kulturnyheterna i P1.  Samtidigt skiljer sig resurserna åt i olika kommuner, vilket kan komma att skapa klyftor.

– Många bibliotek byggdes ju på 1950-60-70-och 80-talen. De är omoderna och inte optimala för den typ av verksamhet som ett bibliotek är idag. Sedan växer ju Sverige och då behövs ju nya bibliotek, säger Thord Eriksson som skrivit rapporten Byggboom från Svensk Biblioteksförening.

De närmaste fem åren kommer ett nytt bibliotek att invigas i var femte kommun. Rapporten pekar också på vikten av att ta in synpunkter från personal och kommuninvånare när det byggs nytt.

– Ska vi få bibliotek som är optimala och som verkligen används, så måste vi lyssna på dem som använder bibliotek och det är ju personalen och besökarna, säger Thord Eriksson till Kulturnyheterna.

Alla har inte samma tillgång

Samtidigt går många kommuner en tuff ekonomisk framtid till mötes och måste spara pengar.

Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening varnar för ökade klyftor i samband med sparkraven. Medan vissa kommuner kommer att kunna satsa mer på biblioteken, saknas resurser hos andra.

– Det kommer att skapa skillnader över landet, där vi har olika verksamhet för olika kommuner, säger hon.

På lång sikt, menar hon, är det allvarligt att inte alla invånare har samma tillgång till medier och den kunskap som biblioteksverksamheten bidrar med.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV