Radar

93 miljoner till civilsamhället i Göteborg

Gemensamt för dem som fått bidrag är att de ger en röst åt utsatta och skapar sociala sammanhang som inte kan ersättas av det offentliga, enligt Göteborgs stad.

Göteborgs stad har beslutat att dela ut 93 miljarder kronor till civilsamhället i kommunen. Pengarna ska gå till sociala verksamheter för exempelvis funktionshindrade och till arbetsintegrerande sociala företag.

Organisationerna som har beviljats bidrag är allt ifrån små lokala föreningar till stora organisationer, enligt Ingela Andersson, på Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.

– Gemensamt är att de ger en röst åt utsatta människor och att de skapar sociala sammanhang som aldrig kan ersättas av det offentliga, säger hon i ett pressmeddelande.

Vissa av de 175 verksamheterna som fått medel fungerar på ideell basis, andra har många anställda och hög ekonomisk omsättning. Men alla verkar för ökad jämlikhet, efterlevnad av mänskliga rättigheter, delaktighet och inkludering, enligt pressmeddelandet.

De allra flesta organisationer som söker bidrag får ett återkommande verksamhetsstöd varje år.  Ett tiotal organisationer har beviljats medel för första gången, till dem hör en kvinnojour för våldsutsatta, en äldreverksamhet för funktionsnedsatta och ett center som arbetar mot våldsbejakande extremism.