Radar

Protester mot att Region Kalmar investerar i flygplats

”Att flyga är ur klimatperspektiv det i särklass sämsta sättet att transportera sig”, skriver Fridays for future Kalmar.

Fridays for future Kalmar protesterar mot Region Kalmars planer på att investera 80 miljoner kronor i  Kalmar Öland Airport. Idén rimmar illa med regionens uppdrag och pengarna behövs bättre inom vården, menar de.

Den politiska ledningen för Region Kalmar län planerar att köpa in sig som delägare i Kalmar Öland Airport. Ambitionen med de extra 80 miljonerna från Regionen är bland annat att starta flygresor ut i Europa.

Idén bör skrotas omedelbart, menar Fridays for future Kalmar, som i en kampanj nu samlar in namnunderskrifter där de vädjar till regionalfullmäktige i Kalmar län att rösta ned förslaget.

Region Kalmar län bildades 2019 då Landstinget och Regionförbundet gick samman till Regionen Kalmar län. På sin hemsida skriver de att deras arbete ska bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa miljöpåverkan.

”Att investera 80 miljoner kronor i en flygplats kan inte på något sätt bidra till en hållbar utveckling eller minska den negativa miljöpåverkan”, skriver Fridays for future Kalmar.

Slöseri med skattebetalarnas pengar

Regionen har argumenterat för att de kan påverka miljöarbetet på flygplatsen genom att öka inblandningen av biodrivmedel – ett argument som inte håller, enligt Fridays for future Kalmar. 

Oavsett om flygbränslet är fossilt eller biobaserat så är utsläppen oacceptabelt höga, skriver de.  Dessutom är det omöjligt att producera tillräckligt med biobränsle för att ersätta de fossila bränslen som krävs för att upprätthålla dagens flygande.

De menar vidare att det vore slöseri med skattebetalarnas pengar att investera i flygplatsen, som skulle gå minus fler miljoner varje år utan bidrag från kommunen, Trafikverket, Regionförbundet och Landstinget.

Fyra av fem resor från Kalmar Öland Airport går idag till Stockholm, en destination som är fullt rimlig att ta sig till med tåg, buss eller bil, menar Fridays for future Kalmar.

De pengar som ska satsas på flygplatsen behövs bättre inom vården, där det finns stora krav på besparingar, anser de.