Radar

Mer vindkraft i svenska hav: ”Stor potential”

Havs- och vattenmyndigheten (Hav) har för första gången på nationell nivå tagit fram planer för de svenska haven.

Svensk havsbaserad vindkraft kan stå för över en femtedel av landets elbehov. Det är en av förhoppningarna i Havs- och vattenmyndighetens nya långsiktiga plan för Sveriges hav.

– Det finns stor potential där, säger utredaren Joacim Johannesson till TT.

Redan på 1980-talet undersökte Sverige möjligheterna till nationell havsplanering. Men det är först nu en myndighet har tagit fram förslag på statliga riktlinjer för de svenska haven.

De tre planerna gäller Östersjön, Bottniska viken och Västerhavet.

– Det är första gången man gör det så samlat, från Haparanda till Strömstad. Det är helheten vi vill titta på för att få ett bra underlag, säger Joacim Johannesson på Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

– Men även för att få en bild av nuläget och se vart vi vill komma i framtiden, fortsätter han.

"Jätteviktigt"

TT: Är havet en underutnyttjad resurs?

– Det vet jag inte om jag skulle säga. Men det finns både resurser och möjligheter, sedan är det ett problem att havet inte mår bra. Å ena sidan ska vi försöka få fram förnybar energi och samtidigt har vi Östersjön som inte mår så bra, säger Joacim Johannesson.

2040 är målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar el. I det arbetet kan vindkraft vara ett avgörande verktyg – och just havsbaserad vindkraft har varit en framträdande punkt i arbetet.

– Det är en fråga som har varit viktig i planeringsprocessen och det märks tydligt att det har kommit många synpunkter där, säger han.

I dag är hela Sveriges elförbrukning under ett år runt 145 terawattimmar och enligt Energimyndigheten står landets vindkraftverk för drygt 20 terawattimmar.

I områden med havsbaserad vindkraft beräknar Hav att man utöver det kan producera mellan 23–31 terawattimmar per år – som mest en dryg femtedel av landets årsförbrukning.

Vägledande underlag

I synnerhet är det i Bottniska viken det finns störst möjligheter för vindkraft. Samtidigt har ambitionen varit att ge planeringsmässiga förutsättningar för att kunna producera 50 terawattimmar per år. Men försvarsintresset och höga naturvärden i Östersjön gör att möjligheterna där är begränsade.

Arbetet med att ta fram förslagen har varit omfattande och pågått under flera år. Sammanlagt har över 150 organisationer, kommuner, myndigheter, branscher och föreningar samverkat och kommit med synpunkter på planerna. Hav har också arbetat landsöverskridande med grannländerna i Östersjön och Västerhavet.

Havsplanerna kommer att vara vägledande för kommuner, förvaltningar samt myndigheter och lämnas över till regeringskansliet under tisdagen.

– Planerna kan spela en stor roll för kommunerna och vara ett bra underlag, säger Joacim Johannesson.

Ett slutgiltigt beslut om havsplanerna godtas eller ska ändras tas senast i mars 2021.

Havsplaner

Sverige tar för första gången fram tre statliga havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet.

Alla EU-länder med havsområden tar fram havsplaner i enlighet med EU:s ramdirektiv för havsplanering. I Sverige omfattar planerna 123 000 kvadratkilometer. Planerna handlar om framtiden och ska vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar.

Mer än 30 bransch- och intresseorganisationer, 66 kommuner och nio regioner samt över 30 myndigheter och länsstyrelser har kommit med förslag och synpunkter på havsplanerna.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV