Radar

Kravet på Preem: noll utsläpp

Länsstyrelsen i Västra Götaland kräver att utsläppen av koldioxid från Preemraff ska vara nere på noll år 2040, rapporterar Expressen. Samtidigt accepterar de att utsläppen ökar under en viss tid.

– Vi godtar att utsläppen ökar under en viss tid, eftersom det öppnar för teknikutveckling och en övergång till förnybara råvaror och förnybara bränslen som bidrar till samhällets transportomställning, säger Monique Wannding, chef på Länsstyrelsens enhet för miljö- och klimatsamverkan i ett pressmeddelande.

Det var igår som Länsstyrelsen lämnade sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i det omdiskuterade fallet om Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.

Preems utbyggnadsplaner fick grönt ljus av Mark- och miljödomstolen i november förra året, men överklagades av privatpersoner och miljöorganisationer. 

Nästa steg avgörs av regeringen

I juni beviljade Mark-och miljödomstolen prövningstillstånd för överklagan, vilket gör att Preems planer fördröjs åtminstone fram tills 2020.

Preem har under processens gång justerat sin tillståndsansökan. Enligt deras första beräkningar kunde utsläppen av koldioxid komma att fördubblas av utbyggnaden, från 1,7 miljoner ton per år till 3,4 miljoner ton.

Utsläppen enligt den nya prognosen från slutet av oktober landar på 2,7 miljoner ton per år, till stor del på grund av en minskning av den planerade utbyggnaden.

Frågan ska nu avgöras av regeringen.

– Den här frågan är större än Västra Götaland. Vi ska klara både klimatet och länets utveckling. Här försöker vi tydligt balansera målen i vårt uppdrag, säger landshövding Anders Danielsson i pressmeddelandet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV