Radar

Komposttoaletter på frammarsch i Storbritannien

Dags att rusta upp det gamla utedasset?  Att som idag spola bort vårt eget avfall med vatten är resursslöseri och ekologiskt vansinne, enligt Daren Howarth.

Vi slösar massor av energi när vi spolar bort vårt eget avfall med vatten istället för att använda det som gödsel. Parallellt med ökad klimatmedvetenhet ser man en ekologisk toarevolution i Storbritannien, skriver The Guardian.

För den som har en trädgård finns det egentligen ingen anledning att inte ha torrtoalett. Dels får du en lägre vattenräkning, dels undviker du att skapa förorenat vatten som måste behandlas, skriver The Guardian i en artikel.

”Vi är det enda djuret som medvetet blandar vatten med vårt eget avfall. Det krävs oerhört mycket för att rena vattnet. Det är ekologiskt vansinne”, säger Daren Howarth, som själv har en komposttoalett och driver Groundhouse, som stöder hållbart byggande, till The Guardian.

I Storbritannien står toalettspolning för nästan en tredjedel av hushållens vattenkonsumtion. Vattnet som används är av så god kvalitet att det skulle kunna drickas. Och efter spolning slösas en massa energi och resurser på att det ska renas igen.

Bästa gödningen finns i urin

Brittiska vattenbolag renar över en miljon ton avfall som används för gödning inom jordbruket. Men processen är strikt kontrollerad i lagstiftningen på grund av rädsla för förorening från tungmetaller (från industriellt avloppsvatten) och från farmaceutiska produkter.

”Det är väldigt svårt att få ut alla näringsämnen när det blandas med dessa enorma volymer avloppsvatten hos reningsverken,” säger Abraham Noe-Hays, forskningsdirektör vid Rich Earth Institute i Brattleboro, Vermont.

”Om vi kan separera mänskligt avfall direkt vid källan kan vi använda dess näringsvärde som en resurs.”

Noe-Hays är mest intresserad av att återanvända urin eftersom det är där den bästa gödningen finns, menar han. Urin är särskilt rikt på fosfor, en viktig komponent i gödningsmedel som tillverkas. Idag bryts fosfor från fosfatsten, en ändlig resurs. Att istället fokusera på flytande avfall är ett bra första steg, menar Abraham Noe-Hays.

”Urin är lättare att ta tillvara på och transportera, lagra och behandla. Avfall i fast form däremot måste behandlas under en lång tid innan det kan användas.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV