Zoom

De vill sprida fördelarna med skogsträdgårdar

Viktor Säfve har tillsammans med sin partner Elin byggt upp en skogsträdgård med en rik variation av perenna arter.

Någon mil söder om Örebro, intill naturreservatet Hjärtasjöns skärgård med vackra vandringsleder, ligger Åfallet där Viktor och Elin Säfve sedan ett antal år tillbaka har börjat bygga upp en skogsträdgård med en rik variation av arter.

Elin Säfve beskriver sig som trädgårdsentusiast, naturpedagog, lärare och självhushållare och har bland annat annat jobbat pedagogiskt med barn och ungdomar och är aktiv i flera miljöorganisationer. Viktor har tidigare bland annat varit skogsansvarig på Greenpeace Norden och har varit med och grundat föreningen Skydda Skogen.

För ungefär tio år sedan började de att restaurera cirka tre hektar av den ungefär fem hektar stora marken kring Åfallet med målet att skapa en mångfaldsrik trädgård.

Viktor och Elin Säfve
Viktor och Elin Säfve. Foto: privat

– När vi började med arbetet så var ängsmarkerna igenplanterade med granar i spikraka rader, så de första åren fick vi ägna åt att restaurera marken. Efter det har vi börjat etablera en skogsträdgård, berättar Viktor Säfve över telefon.

Matproducerande ekosystem

I dag odlar de flera hundra olika nyttoväxter. Nötträd, fruktträd, bärbuskar, perenna örter och grönsaker. Allt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och med skogens dynamik som förebild.

– Enkelt förklarat kan man säga att en skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem. Vi hämtar vår inspiration från naturskogar och vilda busk- och trädmarker. Jämfört med en vanlig trädgård där man kanske bara har en häck och ett äppelträd så är tanken med en skogsträdgård framförallt att den ska vara utformad för att lagra kol, gynna den biologiska mångfalden och producera mat, säger Viktor Säfve.

Youtubekanal

Variationen är något som Viktor Säfve lyfter flera gånger under intervjun, totalt räknar han med att de har runt fyra-femhundra ätliga växter. Den stora bredden gör att ekosystemet blir mycket mer resilient än om de bara hade odlat en gröda. Om någonting visar sig vara svårt att odla finns det mycket annat att ta av och det blir lättare för dem att vara självhushållande med en mångfald av grödor.

"Vi hämtar vår inspiration från naturskogar och vilda busk- och trädmarker", berättar Viktor Säfve
"Vi hämtar vår inspiration från naturskogar och vilda busk- och trädmarker", berättar Viktor Säfve. Foto: Privat.  

Förutom att själva odla så brinner paret Säfve också för att sprida idén om skogträdgårdar till fler. Därför har de bland annat startat en youtubekanal där de berättar om den egna odlingen och om andra skogsträdgårdar i Sverige.

– Jag blev förvånad när jag upptäckte att det fanns väldigt lite om nordliga skogsträdgårdar på Youtube där man kan lära sig om vad som man passar i vårt klimat. Det finns många intressanta försök och pionjärer i Norden men det är inte så många som känner till dem. Därför vill vi resa runt och dokumentera för att också kunna inspirera andra.

Flera skikt

Speciellt för skogsträdgårdar är också att de är skiktade i olika lager. Med det menas att vissa grödor är låga och andra höga, vissa har ätliga rötter medan andra har ätliga bär. Det högsta skiktet består av träd med ätliga blad, frukter eller nötter och ibland kan det även finnas klängväxter som klättrar på träden. Tanken är också att många av växterna ska vara perenna, det vill säga fleråriga, och att alla delar i trädgården samspelar och hjälper varandra.

Åfallet skogsträdgård sett från ovan
Åfallet skogsträdgård sett från ovan. Foto: Privat. 

Vad är fördelarna med en skogsträdgård jämfört med en vanlig odling?

En fördel är att vi kan ha en längre skördeperiod, utan att behöva använda till exempel fiberdukar. Träden gör också att vi kan få mycket mer kolinlagring vilket är bra för klimatet. Sen har vi förstås också en mycket rikare biologisk mångfald i jämförelse med monokulturella odlingar som är väldigt fattiga. Om vi kan skapa matproducerande system samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden så tror jag att mycket är vunnet, säger Viktor Säfve.

Han tillägger dock att han inte tycker att man behöver ställa skogsträdgårdar och åkerjordbruk mot varandra utan att han istället vill att vi ska lyfta in tänket från skogsträdgårdar, med perenna växter och stor mångfald, i det vanliga jordbruket.

Konkreta tips

Viktor Säfve säger att han har lärt sig massor under den tid han har hållit på med skogsträdgårdsodling men fyra saker tycker han är särskilt viktiga att tipsa om för den som skulle vara intresserad av att starta sin egen skogsträdgård.

– Det första är att stängsla in sin yta om man vet att det finns vilda djur i närheten. Annars är det stor risk att det blir skador på växterna, säger han.

I anslutning till skogsträdgården finns också ett ekofik, nästa år planerar de dessutom att öppna ett litet "skogsbibliotek"
I anslutning till skogsträdgården finns också ett ekofik, nästa år planerar de dessutom att öppna ett litet "skogsbibliotek". Foto: Privat.  

Hans andra tips är att söka kunskap, både genom att läsa böcker, se på filmer och genom att besöka naturliga ekosystem, botaniska trädgårdar och andra projekt.

– Jag skulle också vilja tipsa om att fundera igenom vad du själv tycker om att äta och satsa på det du gillar.

Det sista tipset är att tänka på att bjuda in och ge plats till det vilda i sin trädgård för att på så vis gynna den biologiska mångfalden.

– Om vi tar ett träd som sälg till exempel så har det ett helt ekosystem kopplat till sig, säger Viktor Säfve och uppmanar till att exempelvis spara gamla träd, skapa död ved, slå ängar eller bygga stekelhotell.

Skogsbibliotek

Förutom skogsträdgården har paret Säfve mycket på gång. Under sommaren har de ibland ett öppet ekofik, de anordnar kurser, självplock, visningsdagar och evenemang och jobbar även med ekosystemsförvaltning i närliggande skogar. Kommande sommar planerar de också att öppna ett litet ”skogsbibliotek” med litteratur om skogsträdgårdar. Sammanfattningsvis kan man dock säga att allting är knutet till platsen där de bor.

– Precis som naturen tror vi att vi blir mer motståndskraftiga om vi håller på med många olika saker och inte lägger alla ägg i en korg, avslutar Viktor Säfve.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV