Radar

Ny universitetskurs för att motverka klimatförändringar

Torka och vattenbrist är en av effekterna klimatförändringarna kan få på lång sikt.

I höst startar den nya tvärvetenskaplig kursen ”Att motverka klimatförändringarna” på Stockholms universitet. Kursen är öppen för studenter från alla ämnesområden och vill bidra till lösningar på klimatkrisen.

Kursen involverar forskare och lärare från fyra fakulteter och tio institutioner. Örjan Gustafsson är professor vid Institutionen för miljövetenskap och kursansvarig:

– De komplexa utmaningar som klimatförändringarna medför kräver en bred ansats. Stockholms universitet har en unik kompetens i klimatfrågan, i en gemensam satsning kan vi därför anlägga både ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv liksom ett humanistiskt och juridiskt, säger han i ett pressmeddelande.

”Att motverka klimatförändringarna” genomförs på engelska och sker i halvfart för att underlätta att studenterna kan gå den parallellt med andra kurser.

Fokuserar på lösningar

– En speciell aspekt av kursen är att den fokuserar på lösningar. Den ger både en bred introduktion och belyser konstruktiva vägar framåt för att minska utsläppen och hantera klimatuppvärmningens konsekvenser. Det finns en rad konstruktiva åtgärder som står till buds, det finns massor att göra, säger Örjan Gustafsson.

Förebilden till kursen finns vid University of California, USA, där den världsledande klimatforskaren Veerabhadran ”Ram” Ramanathan har varit drivande, också när det gäller klimatpolitik och åtgärder.

– I Kalifornien har man bestämt att de statliga universiteten ska gå i bräschen och bli de första delarna av samhället som blir klimatneutrala – kursen är en del i den satsningen, säger Örjan Gustafsson.

Stockholms universitet är det första pilotprojektet utanför USA som håller kursen. Tillsammans med University of California hoppas man kunna utveckla kursen vidare och sprida den globalt.

”Att motverka klimatförändringarna”

Kursen koordineras av Institutionen för Miljövetenskap (ACES) i nära samarbete med andra institutioner inom Bolincentret för Klimatforskning såsom institutionerna för Geologisk vetenskap, Naturgeografi, Meteorologi,, Resilienscentret (och övriga inom BIG) samt medverkande lärare från Humanvetenskapliga området, inklusive från institutionerna för Statsvetenskap, Juridik, IIES (Institute for International Economic Studies), Filosofi, Ekonomisk Historia och Internationella Relationer, Arkeologi och Engelska.
Kursen kommer bland annat att ta upp drivkrafter och möjligheter att minska klimatpåverkande utsläpp genom politisk styrning, tekniska lösningar, socio-ekonomiska förändringar. 
Den innehåller föreläsningar som ”Behavioral Changes”, ”Humans & Nature: How did we get here?” och ”Bending the Curve with Sustainable Transportation”.
Källa: Stockholms universitet 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV