Radar

Lantmännen satsar på havre

Det finns ett stort globalt intresse för havre, en gröda som har flera viktiga hälsofördelar.

Lantbrukskooperativet Lantmännen har köpt en havrekvarn i Kimstad, Östergötland. Affären är ett led i fortsatt satsning på vidareförädling av havre till livsmedelsindustrin bland annat. 

Havrekvarnen har en kapacitet på 55 000 ton och en anläggning för vidareförädling av havre i Kimstad utanför Norrköping. 

”Havre är en central gröda för det svenska jordbruket och Lantmännens medlemmar. Det finns ett stort globalt intresse för havre, en gröda som har flera viktiga hälsofördelar, och efterfrågan på förädlade havreprodukter stiger kraftigt. Med den utökade havrekapaciteten kan Lantmännen möta den växande efterfrågan hos kunderna i den nordiska livsmedelsindustrin”, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande. 

– Vi har redan idag en stark position inom havre och detta förvärv ger Lantmännen tillgång till en modern kvarn som kompletterar befintlig produktionskapacitet inom havre och skapar en unik möjlighet att utveckla och producera ingredienser med havre som råvara, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen i pressmeddelandet. 

Havre från Norden har en stark ställning i världen tack vare sin höga kvalitet. Lantmännen är Nordens ledande havreaktör med tre havrekvarnar i Sverige, Danmark och Norge och satsar långsiktigt på vidareförädling, forskning och innovation för att utveckla framtidens havreprodukter. 

Anläggningen förvärvas från börsnoterade Tate & Lyle, ett brittiskt bolag som levererar specialingredienser till bland annat livsmedelsindustrin.

På anläggningen, där cirka 35 personer arbetar, produceras idag havreprotein, betaglukan och havrestärkelsemjöl.