Zoom

EU-domstolen: Fel att hemligstämpla studier om glyfosat

Glyfosat är ett av världens mest använda bekämpningsmedel.

EU-domstolen har slagit fast att allmänintresset för EU:s vetenskapliga bedömningar av det kontroversiella bekämpningsmedlet glyfosat väger tyngre än industrins intressen.

Därmed häver domstolen den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas beslut att vägra lämna ut information om glyfosat till fyra EU-parlamentariker med hänvisning till företagssekretess.

I ett uttalande säger EU-domstolen att allmänheten har ett intresse att veta inte bara vad som släpps ut i naturen utan också vad utsläppen har för påverkan på miljön.

"Det är en seger för alla som förespråkar en större insyn i hur beslut inom EU fattas", säger Heidi Hautala, EU-parlamentariker för det gröna partiet i Finland
"Det är en seger för alla som förespråkar en större insyn i hur beslut inom EU fattas", säger Heidi Hautala, EU-parlamentariker för det gröna partiet i Finland. Foto: A.Savin/Wikimedia Commons

Möjlighet till granskning

– Från och med nu kommer allmänheten och oberoende forskare kunna se hur kemikaliejättarna skriver sina egna rapporter om säkerheten kring deras produkter, säger Bart Staes från EU-parlamentets gröna partigrupp som är en av de EU-parlamentariker som begärt ut information från Efsa.

Han framhåller att oberoende forskare nu har möjlighet att granska den forskning som ligger till grund för bedömningar som gjorts av olika bekämpningsmedel.

Heidi Hautala som också tillhör den gröna partigruppen och som också begärt ut uppgifter från Efsa säger att domstolsbeslutet utgör en viktig milstolpe.

– Det är en seger för alla som förespråkar en större insyn i hur beslut inom EU fattas. Domstolen har klargjort att hemligstämpling för att skydda företagsintressen inte är motiverat i det här fallet.

En demonstrant protesterade 2017 mot att jordbrukskemijätten Bayer köpte upp det lika stora bolaget Monsanto, som bland annat tillverkar bekämpningsmedlet glyfosat
En demonstrant protesterade 2017 mot att jordbrukskemijätten Bayer köpte upp det lika stora bolaget Monsanto, som bland annat tillverkar bekämpningsmedlet glyfosat. Foto: Martin Meissner/AP/TT

Intensiv debatt

Franziska Achterberg från Greenpeace menar att det är chockerande att Efsa behövde påminnas av domstolen om att myndighetens uppdrag är att försvara folkhälsan och inte skydda glyfosatproducenternas kommersiella intressen.

Under de senaste två åren har användningen av glyfosat varit föremål för intensiv debatt inom EU. År 2017 fick växtbekämpningsmedlet förlängt tillstånd i EU till 2022 efter en rekommendation från EU-kommissionen. EU-parlamentet har däremot krävt en utfasning av glyfosat.

Glyfosat är ett av världens mest använda bekämpningsmedel. Det ingår bland annat i ogräsbekämpningsmedlet Roundup och används för att ta bort ogräs och används på åkrar inför sådd.

Världshälsoorganisationens cancerenhet Iarc uppger att det är sannolikt att glyfosat kan orsaka cancer men EU:s livsmedelsmyndighet Efsa och kemikaliemyndigheten Echa anser inte att det sambandet går att bevisa.
Varje år säljs mellan 600 och 700 ton av glyfosat, bara i Sverige, enligt Naturskyddsföreningen.