Radar

Nytt centrum för kvinnors psykiska hälsa

Psykisk ohälsa, särskilt bland kvinnor, är ett växande problem i samhället.

Uppsala universitet ska öppna ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa. Målet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder. 

Psykisk ohälsa är ett växande problem med stora kostnader för samhället och kvinnor är extra utsatta.

Målet med Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR, är enligt Uppsala universitet att ”generera evidensbaserad kunskap som kan ligga till grund för strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle”.

– Med WoMHeR vill vi möta de omfattande nationella och internationella samhällsutmaningarna med ökande psykiska ohälsan hos kvinnor i olika åldrar. Det är en långsiktig satsning, som utnyttjar kompetenser från hela universitetet, säger rektor Eva Åkesson i ett pressmeddelande. 

I dag finns WoMHeR vid Uppsala universitet som ett aktivt nätverk med ett 50-tal seniora forskare från alla tre vetenskapsområden. Detta nätverk samt en tvärvetenskaplig forskarskola blir centralt i den kommande verksamheten, skriver Uppsala universitet.