Radar

Ja till mycket mer kalkbrytning på Gotland

Kalkbrytningen är omfattande på Gotland.

Grönt ljus för mer än tiofaldigad kalkbrytning utanför Klintehamn på Gotland. Det beskedet har Mark- och miljödomstolen nu gett företaget SMA Mineral, rapporterar SVT.

Tillståndet utökas från 70 000 till 900 000 ton sten om året. Fallet är bara ett av flera vars miljöpåverkan som har lett till upprörda känslor på ön.

Exempelvis fraktas material från stenbrottet med lastbil till hamnen, en trafik som nu väntas öka markant. SMA Mineral måste därför vara med och bekosta en undersökning av hur trafiksäkerheten kan förbättras. Företaget ska lägga upp till 110 miljoner kronor på detta.

Även grundvattnet är en viktig fråga. Både Region Gotlands tekniska nämnd och Sveriges geologiska undersökningar har pekat på riskerna för vattentillgången. SGU har inte varit nöjda med hur SMA redovisat hur tillgången på vatten skulle påverkas, skriver helagotland.se.

Och än är frågan inte helt avgjord. Torsdagens dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Kalkbrytningen i Ojnareskogen stoppades efter kraftiga protester och en segdragen domstolsprocess, men förutom SMA Mineral har både Cementa och Nordkalk ansökt om att få utöka sin kalkbrytning på Gotland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV