Radar

Forskare varnar för ”meat peak”

Boskapsuppfödning är en snabbt växande källa till globala växthusgasutsläpp, skriver 50 forskare.

För att hantera klimatkrisen måste kött- och mejerikonsumtionen minska rejält, det skriver 50 forskare i ett brev till tidningen Lancet planetary health.

Regeringarna i alla länder – förutom de allra fattigaste – måste sätta ett datum för när deras länders boskapsproduktion ska nå sin ”peak”. Det måste ske inom de närmsta tio åren, och efter det får produktionen inte öka, menar forskarna.

– Kött från idisslare är 10 till 100 gånger mer skadligt för klimatet än växtbaserad mat. Om vi ska ha någon chans att nå målen i klimatavtalet i Paris måste vi som planet ställa om från vårt beroende av boskap, precis som vi måste ställa om från fossila bränslen, säger en av forskarna bakom brevet, Pete Smith vid universitetet i Aberdeen, Storbritannien till The Guardian. 

Idag används 80 procent av all åkermark för boskap, som bara producerar 18 procent av maten vi äter. Samtidigt har produktionen av kött, mjölk och ägg ökat från 758 miljoner ton år 1990 till 1247 miljoner ton år 2017, enligt forskning.

Forskarna skriver att animalieindustrin är en snabbt växande källa till globala växthusgasutsläpp. Nötkreatur och får släpper ut stora mängder metan, medan skogar förstörs för att skapa betesmark och odla djurfoder.

Om fler minskade sin konsumtion av kött och mjölk, och istället åt en växtbaserad kost skulle mer mark kunna återgå till skogsmark. Det är, enligt forskning, det bästa alternativet för att lagra stora mängder kol, skriver The Guardian.