Radar

Barsebäcks reaktorer godkända för rivning

Barsebäcks kärnkraftverk, vars sista reaktor stängdes av 2005.

Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt att Barsebäck 1 och 2 monteras ned och rivs. Den sista reaktorn stängdes av 2005 och sedan 2006 har den hållits strålsäker inför nedmontering och rivning.

– Utifrån vår omfattande granskning bedömer vi att Barsebäck Kraft AB uppfyller gällande krav och har vidtagit ändamålsenliga förberedelser för att kunna nedmontera och riva Barsebäck 1 och 2 på ett strålsäkert sätt, säger myndighetsspecialist Martin Amft på Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Kärnkraftsreaktorerna Barsebäck 1 och 2 är kokvattenreaktorer som var i kommersiell drift mellan 1975–1999 respektive 1977–2005.

Sedan 2006 har anläggningen, som ligger vid Öresund i Kävlinge kommun, befunnit sig i servicedrift, vilket innebär att den hålls strålsäker inför nedmontering och rivning.

Rivningen kommer att ta åtta år

Anläggningen ägs av Sydkraft Nuclear Power AB, vars dotterbolag Barsebäck Kraft AB har tillstånden för Barsebäck 1 och 2 enligt kärntekniklagen.

– Enligt strålskyddslagen ska bolaget, så snart det är möjligt och rimligt, vidta nödvändiga åtgärder för att byggnadsstrukturer och områden som kan ha förorenats av radioaktiva ämnen från verksamheten ska kunna friklassas, säger Martin Amft.

Enligt TT ska rivningen sättas i gång invändigt nästa år och kommer att pågå under åtta år. I dag jobbar drygt 120 personer på det nedlagda kärnkraftverket, varav 50 är anställda och resten konsulter. Nu ska mer personal rekryteras, bland annat miljövetare, ingenjörer och arbetsmiljökonsulter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV