Radar

Unikt folkmordsfall om Myanmar i FN-domstol

Myanmars statskansler, fredspristagaren Aung San Suu Kyi.

Har Myanmar (Burma) genom sin mycket hårda behandling av folkgruppen rohingya brutit mot FN:s konvention mot folkmord från 1948? Frågan ska nu avgöras av Internationella domstolen (ICJ) i Haag, ett FN-organ, i ett unikt rättsfall.

På plats i Nederländerna för att försvara Myanmar finns statskansler Aung San Suu Kyi, mottagare av bland annat Nobels fredspris och i många år rosad frihetskämpe. På senare år har hennes rykte skamfilats eftersom hon inte anses ha reagerat på främst militärens behandling av rohingyerna. Hon har också avfärdat omvärldens anklagelser om folkmord.

Fallet har tagits till ICJ av Gambia, som har en muslimsk majoritetsbefolkning och en justitieminister som tidigare varit åklagare vid Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda (ICTR).

Under tisdagen väntas främst gambiska företrädare lägga fram sin syn på saken, medan Myanmars sida hörs på onsdag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV