Radar

Tuff dust i Bryssel om budget och klimat

EU-minister Hans Dahlgren.

Argumenten slipas och allianserna formerar sig när EU:s medlemsländer laddar för ett tufft toppmöte om klimatmål och framtidsbudget. Kanske kan enighet nås om nollutsläpp till 2050 – men det är långt ifrån säkert.

Två frågor dominerar i särklass inför årets sista EU-träff i Bryssel.

Efter tröga förhandlingar i 1,5 år ska stats- och regeringscheferna försöka komma någonvart i kampen om nästa långtidsbudget för åren 2021–2027 – som egentligen helst redan skulle ha varit spikad vid det här laget.

Dessförinnan söks dessutom enighet bakom EU-kommissionens förhoppning om en klimatneutral union till år 2050.

Om budgeten – förkortad MFF på EU-språket – finns inte mycket som talar för enighet redan nu.

– Det kommer inte att bli någon uppgörelse på torsdag, men det blir en första runda som ger ett underlag för ordföranden i Europeiska rådet att sedan ta över bollen, konstaterar EU-minister Hans Dahlgren (S) på plats i Bryssel.

"Inte acceptabelt"

Torsdagskvällens diskussion kommer att cirkla kring det kompromissförslag som höstens ordförandeland Finland har lagt fram och som egentligen inte gillas av någon.

För lågt, tycker många länder i Öst- och Sydeuropa, som vill ha fler satsningar för att jämna ut ekonomiska skillnader.

För högt, tycker fortsatt Sverige som tillsammans med Danmark, Nederländerna och Österrike kämpar envist för en betydligt smalare budget.

– Det är inte acceptabelt, fastslår Dahlgren, som vill skära ytterligare i pengar till regionalstöd och jordbrukspolitik.

– Det finns stora möjligheter att dra ner. Inte minst på direktstödet till jordbrukare runt om i Europa, säger EU-ministern.

Tre säger nej

När det gäller klimatmålen är nästan alla överens. Men det kvittar ändå, så länge som Polen, Ungern och Tjeckien fortsatt säger nej.

Dahlgren hoppas ändå att det sista motståndet snart ska vika, kanske med hjälp av EU-kommissionens löften om en storstilad stödfond för att hjälpa till i områden vars ekonomi i dag bygger på kolkraft och utsläppstunga industrier.

Jag tror vi närmar oss den dag då vi har alla med oss ombord, säger Dahlgren.

TT: Kommer ni dit på torsdag?

– Det får vi se då.

TT: Vad händer annars?

– Då kommer vi att fortsätta arbeta med det här. Vi kommer inte att ge upp, lovar EU-ministern i Bryssel.

Årets sista toppmöte

EU:s stats- och regeringschefer samlas på torsdag och fredag till årets sista toppmöte i Bryssel. Mötet är samtidigt det första som leds av nye permanente rådsordföranden Charles Michel, som ersatte Donald Tusk från den 1 december.

Torsdagens schema inleds med en diskussion om klimatet, med förhoppning om att nå enighet kring ett klimatneutralt EU år 2050. Därefter följer en arbetsmiddag med fokus på EU:s långtidsbudget för åren 2021-27.

Fredagen ägnas bland annat åt eurofrågor samt en diskussion om brexitläget. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson kommer inte att delta i någon del av toppmötet, utan koncentrerar sig i stället på det parlamentsval som hålls i landet under torsdagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV