Radar

”Skydda alla skogar med höga naturvärden”

Varje år inkommer runt 65 000 avverkningsanmälningar i Sverige.

Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera. Det är huvudbudskapet i ett upprop som idag lämnas till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker. Samtidigt ska Skogsstyrelsen nästa vecka ta ställning till förslaget om att i samband med planerade avverkningar sluta inventera och registrera särskilt skyddsvärd skog.

Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer och en sameby samt ett tiotal forskare.

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet vill undertecknarna bland annat att skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.

De kräver också att Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.

Vidare kräver de att anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år och att kalhyggesbruket fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Ekonomiska värden står mot miljövärden

På måndag ska Skogsstyrelsens styrelse ta ställning till förslaget om att i samband med planerade avverkningar sluta inventera och registrera särskilt skyddsvärd skog, med nyckelbiotoper som sällsynta växter och djur eller exempelvis gammal sedan länge orörd skog, rapporterar Ekot.

Ett skäl är att myndigheten inte vill blanda ihop myndighetstillsyn med kunskapsinsamling.

Årligen inkommer runt 65 000 avverkningsanmälningar i Sverige och enligt Skogsstyrelsen upptäcks skyddsvärd skog i ett par hundra av de fallen. För en enskild markägare kan det bli ett rejält inkomstbortfall om skogen klassas som skyddsvärd och virke därmed blir betydligt svårare att sälja, enligt Ekot.

De ekonomiska värdena står nu i mycket mot miljövärdena säger Linda Berglund, seniorrådgivare på Världsnaturfonden till Ekot.

– Problemet är att man inte fångar upp nyckelbiotoperna och att de riskerar att avverkas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV