Radar

Parasitsvamp hotar Sveriges grodor

En mjölkgroda.

Chytridsjukan – som slagit ut ett 90-tal grodarter i världen – utgör ett allvarligt hot även mot våra inhemska grodor. I veckan möttes landets grodexperter i Malmö för att se hur risken för smitta ska kunna minimeras.

– Man ska inte underskatta det här, säger Kristian Nilsson, biolog på länsstyrelsen i Skåne, till TT.

Den så kallade chytridsjukan, som orsakas av den dödliga parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis, ligger troligtvis bakom att ett nittiotal grodarter i världen har dött ut, enligt en studie som tidigare publicerats i tidskriften Science.

Färre lökgrodor

– Sjukdomen är inte ny, men hos landets grodexperter finns en oro för att smittan ska börja härja på allvar även i Sverige. Den drabbar grodans hud och i laboratorier har man kunnat se hur immunförsvar och rörelseförmåga försämras, berättar Kristian Nilsson, biolog på Länsstyrelsen i Skåne, för TT.

Sjukdomen finns, vi har hittat svampen, men ingen har kunnat visa att den effekten vi ser i labb även sker i naturen, säger han – men påpekar att smittan kan ligga bakom exempelvis en svensk minskning av lökgrodans population.

Spansk massdöd

På andra håll i Europa är det värre.

– Det enda stället man kunnat se massdöd är nere i Spanien. Det är varmare där, än så länge har vi ett klimat som gör att svampen har det svårare här uppe.

Vid ett nationellt grodseminarium som hölls i Sveriges grodcentrum Skåne – som huserar 12 av landets totalt 13 grodarter – började experterna diskutera nödvändiga åtgärder för att hjälpas åt att hålla smittan borta. Det rör allt från att ha rena stövlar vid besök i nya dammar till att aldrig flytta ett groddjur från ett område till ett annat.

– Vi har haft bra arbete med att rädda groddjur i Sverige, så när vi rör oss mellan dammarna gäller det att inte sprida sjukdom i onödan.

Grodor i Sverige

Det finns drygt 7 000 olika arter av groddjur i världen.

I Sverige finns 13 arter, varav två är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor.

Svenska salamandrar och paddor bildar var sin familj (vattensalamandrar, paddor) medan grodorna delas in i fyra familjer (lökgrodor, lövgrodor, klockgrodor och egentliga grodor).

Alla groddjur i Sverige är fridlysta.

Flera arter minskar.

Fem arter var upptagna i svenska Rödlistan 2015, varav fyra är hotade.

Källa: Artdatabanken

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV