Radar

Stora risker för unga som återvänder till Afghanistan

Afghanistan är ett av världens farligaste länder.

Många unga lever hellre som papperslösa än återvänder till Afghanistan. Och de som har tidsbegränsade tillstånd lever med konstant rädsla för att deras tillstånd inte ska förlängas, det visar en ny rapport från Rädda Barnen. 

Rapporten ”Tankar om att återvända” samlar röster från barn, unga och föräldrar som ännu inte har återvänt till Afghanistan, och från skolpersonal som mött barn och unga som riskerar utvisning. 

Den lyfter också erfarenheter från ungdomar som redan har återvänt och vilka utmaningar de har att vänta.

– Det mest akuta är nu att utvisningarna av barn och unga stoppas, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste länder och barn är särskilt utsatta, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen i ett pressmeddelande. 

Lever i konstant rädsla

Många av barnen och ungdomarna som riskerar utvisning har varit i Sverige i många år och är väldigt etablerade i landet. De kan svenska, vill gå i skolan och arbeta här.

– De är mycket oroliga inför ett eventuellt återvändande och många uppger att de hellre lever utan papper i Sverige än återvänder. Olika former av tidsbegränsade uppehållstillstånd gör också att barn och unga lever i en konstant rädsla för att deras tillstånd inte ska förlängas. Detta är ingen varaktig lösning, fortsätter Helena Thybell.

Med rapporten vill Rädda barnen kommunicera till regering, riksdag samt berörda myndigheter, att situationen i Afghanistan är allt för allvarlig för att barn och unga ska utvisas dit. Samtidigt vill rapporten belysa hur vuxna kan ge stöd till barn som ändå tvingas återvända.