Radar

Små skogar viktigare än man tidigare trott

Att bevara små skogar kommer hjälpa till att öka människans välbefinnande i jordbrukslandskap, argumenterar författarna till studien.

Små skogar i jordbruksmark har fler fördelar för människor än stora skogar, enligt en ny studie. Bland annat kan de lagra mer kol i marken och innehåller mer blåbär och småplantor från björk och ek.

– Värdet av dessa små skogar har tidigare inte undersökts, trots att landskapsförändringar gett oss fler små skogar i våra jordbrukslandskap, säger Alicia Valdés, en av författarna till studien

Orsaken till att de små skogarna, ibland mindre än en fotbollsplan, kan förse oss med fler tjänster än större skogsområden, är för att de har mer exponerade kanter som påverkas av den omgivande miljön.

– Till exempel så finns det mer blåbär och småplantor från björk och ek för att skogsbrynen får mer solljus och näring från det omgivande landskapet, säger Alicia Valdés.

Motverkar effekter av global uppvärmning

Jordmånen i dessa små skogar innehåller också mer kol per yta jämfört med större skogsmarker, eftersom de har en hög biologisk aktivitet, vilket gör att de snabbare kan absorbera organiskt material. Potentiellt kan de därför fungera bättre som kolsänkor och hjälpa till att motverka den globala uppvärmningens effekter, enligt studien.

En annan fördel i de små skogarna är att människor har lägre risk att utsättas för fästingburna sjukdomar. Detta är för att färre fästinglarver kan överleva i den torra och varma miljön som karakteriserar skogsbrynen.

Studiens författare argumenterar för att det behövs fler naturvårdsbevarande åtgärder för att bevara de små skogarnas viktiga roll och värde i jordbrukslandskapen.

– Att bevara gamla och stora skogar är viktigt för att de har högre biologisk mångfald, men att bevara även små skogar, i synnerhet de äldre, kommer hjälpa till att öka människans välbefinnande i jordbrukslandskap. Dessa små skogar behöver bättre skydd för att säkra deras framtid, säger Alicia Valdés.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV