Energi

Rättighetsikoner ska lyfta funktionshinderfrågorna

En av de nya ikonerna som DHR har tagit fram tillsammans med byrån The New Division.

I dag, på Internationella funktionshinderdagen, lanserar organisationen DHR nya rättighetsikoner. Symbolerna ska visa hur funktionshinderfrågor hänger ihop med Agenda 2030. 

– Vi såg att det fanns ett behov av att förtydliga vad konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har undertecknat handlar om. Genom att använda ett bildspråk blir det mer tydligt, säger Karolina Celinska som är rättighetspolitisk samordnare på DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).

De nya symbolerna är tretton till antalet och handlar bland annat om lika tillgång till arbete, likhet inför lagen och lika rätt till personlig integritet. I presentationsmaterial har man även lyft fram några av de globala målen i Agenda 2030 och visar hur de hänger ihop med funktionsrättskonventionen.

Karolina Celinska som är rättighetspolitisk samordnare på DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) som har tagit fram de nya ikonerna
Karolina Celinska som är rättighetspolitisk samordnare på DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) som har tagit fram de nya ikonerna. Foto: DHR. 

Till exempel lyfter man fram Mål 1 i Agenda 2030 som är ”Ingen fattigdom” och menar att fattigdom handlar om fler dimensioner än den ekonomiska, att det också innefattar brist på till exempel frihet, makt och inflytande och att det därmed är starkt sammankopplat med funktionsrätt.

– Det handlar om att ingen ska lämnas utanför. Uppfyller vi inte den här konventionen kommer vi heller aldrig att nå de globala målen, säger Karolina Celinska.

Hur är det tänkt att de här symbolerna ska användas? 

– När man pratar om rättigheter ska man kunna använda dem som stöd, till exempel i pedagogiska sammanhang. De kan användas både i samtal med andra men också när man talar om de här frågorna inom den egna organisationen.

Symbolerna kommer att vara gratis och fria att ladda ner för vem som helst.

Kan företag och organisationer sätta upp de här symbolerna för att visa att vi arbetar med de här frågorna?

– Det kan man tänka sig. Men det är inte certifierande på något sätt och vi utför inga kontroller. Men visst kan man sätta upp dem för att lyfta fram att de här frågorna är viktiga för oss.

Samtliga rättighetsikoner samt de globala mål inom Agenda 2030 som DHR anser har kopplingar till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Samtliga rättighetsikoner samt de globala mål inom Agenda 2030 som DHR anser har kopplingar till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Vernissagen där symbolerna presenteras kommer att äga rum klockan 18 i dag, tisdag,  på ett Scandichotell i närheten av Sergels torg i Stockholm. Att DHR har valt att samarbeta med Scandic beror enligt Karolina Celinska på att företaget systematiskt har arbetat med funktionshinderfrågor på sina hotell under en längre tid.

Vad hoppas du att lanseringen av de här ikonerna ska leda till?

– Vi vill visa att de frågor vi lyfter handlar om rättigheter och illustrera att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Livet ska inte upphöra eller försvåras på grund av att saker händer som man inte kan påverka.

Agenda 2030

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015.
Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. 
Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 innehåller politiska åtgärder för åren 2018–2020. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med funktionsnedsättning har, och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning. 
Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV