Radar

Produktiv jordbruksmark offras när städer expanderar

Högproduktiv jordbruksmark ska inte bebyggas med bostäder, lager och fabriker, menar LRF – något som ofta sker idag när städer expanderar.

Ofta väljer städer i jordbruksbygd att bygga på jordbruksmark, trots att det finns annan, lämpligare mark att bygga på. För att Sverige ska uppnå målen i livsmedelsstrategin, behöver städerna söka efter andra platser att bygga ut på, menar LRF i Östergötland, Södermanland och Örebro län.

För att stärka kunskapen om jordbruksmarkens resurser samlade LRF och Vreta Kluster förra veckan ett 50-tal riksdagsmän, kommunpolitiker och tjänstemän till dialogmöte kring jordbruksmark som resurs.

– I det korta perspektivet är det lättare att bygga på platt jordbruksmark än mark där sten måste sprängas bort. Men då glömmer man hur mycket produktiv jordbruksmark som offrats, mark som aldrig kan återskapas, säger Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland i ett pressmeddelande. 

Enligt livsmedelsstrategin som riksdagen antog 2017 ska livsmedelsproduktionen i hela landet, inklusive Östergötland, öka. Ska vi uppnå det målet, och samtidigt ta hänsyn till klimatutmaningarna kan inte högproduktiv jordbruksmark bebyggas med bostäder, lager och fabriker, menar LRF. 

Kommunerna behöver istället mer aktivt söka efter alternativa platser och lösningar för städernas utveckling. För att det ska ske, behöver det bland annat tas fram bättre riktlinjer vid planarbeten och vid beslut om markexploatering.