Radar

Dubbelt så många regioner har sprututbyte

På två år har antalet regioner som erbjuder utbyte av sprutor och kanyler fördubblats, till 16 av totalt 21.

Under 2017 genomfördes ett antal ändringar i lagstiftningen som underlättade utbyte av sprutor och kanyler. Sedan dess har antalet regioner som erbjuder utbytesverksamhet fördubblats, skriver Socialstyrelsen i en ny rapport.

I december 2017 erbjöd åtta av totalt 21 regioner sprututbyten, vilket nu har ökat till 16 regioner. Dessutom uppger två regioner att de håller på att starta sådan verksamhet.

Utbytesprogram minskar risken för smitta av bland annat hepatit C och hiv hos människor med missbruk och beroende. Via programmen går det även att nå ut med information om hur det går att undvika överdos, påpekar myndigheten.

Några av ändringarna 2017 var att åldersgränsen för sprutbyte sänktes från 20 till 18 år, att regionerna blev ensamma huvudmän för verksamheten och att kommunernas möjlighet att lägga in veto togs bort.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV