Radar

Teknikföretag utvecklar kretslopp i Helsingborgs nya stadsdel

Den nya kretsloppsanläggningen byggs som en del av det befintliga reningsverket Öresundsverket i Helsingborg.

Det källsorterande avloppssystem som byggs i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg har kommit ett steg närmare att bli verklighet då tekniken nu har blivit upphandlad på uppdrag av det regionala VA-bolaget NSVA.

Oceanhamnen ska enligt kommunen rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder samt tre byggnader för kontor och alla husen ska anslutas till ett avlopssystem som är unikt i fråga om skala och utförande. Det består av tre rör ut från fastigheterna uppdelat på så kallat svartvatten från toaletter, gråvatten från tvätt, bad och dusch samt ett rör från köken som är utrustade med avfallskvarnar som tar hand om komposterbart matavfall.

Det uppdelade avloppet kommer att gå till det som blir en nybyggd del – som kallas Reco lab – i det närliggande kommunala reningsverket och det är där som de upphandlade företagen ska vara med, det nederländska företaget Landustrie och det svenska företaget EkoBalans Fenix AB.

– Landustrie har en stor erfarenhet av att bygga reningsverk för källsorterat avlopp och både vi och NCC är mycket nöjda med deras lösningar, säger Hamse Kjerstadius, utvecklingsingenjör på NSVA, i ett pressmeddelande.

Återvinna flera näringsämnen

Det handlar om att i större utsträckning kunna sluta kretsloppet och består bland annat av läkemedelsrening, biogasproduktion och möjlig vattenåtervinning.

– Med EkoBalans teknik kan vi återvinna näringsämnen från avlopp i en torr, koncentrerad produkt som är perfekt för återförsel till jordbruk. Den här tekniken gör att vi kan börja sluta cykeln av näringsämnen mellan stad och land på ett säkert sätt, fortsätter Hamse Kjerstadius.

Han menar att det är särskilt intressant att tekniken möjliggör återvinning av fler näringsämnen än fosfor ur avloppsvattnet:

– Makronäringsämnen i jordbrukets mineralgödsel är i dag fossila eller fossilberoende och det är därför viktigt att vi börjar återföra dessa ämnen, inte minst kväve.

Viktig teknikutveckling

Anläggningen planeras att vara färdig om ungefär ett år och ska förutom teknik för rening och återvinning innehålla ett showroom för utbildning och en testbädd för teknikutveckling.

– Avloppshantering har en naturlig roll att spela i den cirkulära ekonomin. Det är därför viktigt att vi börjar utveckla återvinningsverk som Reco lab, säger Ulf Thysell, vd på NSVA i pressmeddelandet.

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är det regionala VA-bolag som förutom Helsingborg samlar verksamheten från fem andra kommuner, Bjuv, Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp.